تيترآنلاين - برلوسکني:اصلا مي‌توانيد تصور کنيد در خانه من اعمال کفرآميز انجام شود! - نسخه قابل چاپ

برلوسکني:اصلا مي‌توانيد تصور کنيد در خانه من اعمال کفرآميز انجام شود!

3 آبان 1390 ساعت 20:54

سيلويو برلوسکني، نخست‌وزير ايتاليا تاکيد کرد که مهماني‌هاي "بونگا بونگا"ي منتسب شده به وي زاييده ذهن قضاتي است که اعتياد به ديدن تصاوير غيراخلاقي دارند.


نخست‌وزير ايتاليا با تاکيد بر پايبندي اش به مسائل مذهبي ابراز داشت: اصلا مي‌توانيد تصور کنيد در خانه من اعمال کفرآميز انجام شود!

به گزارش خراسان به نقل از ديلي ميل، سيلويو برلوسکني، نخست‌وزير ايتاليا تاکيد کرد که مهماني‌هاي "بونگا بونگا"ي منتسب شده به وي زاييده ذهن قضاتي است که اعتياد به ديدن تصاوير غيراخلاقي دارند. 

وي گفت: در اين مهماني‌ها هيچگاه آنطور که دادستان مدعي شدند زنان روسپي حضور نداشتند! برلوسکني افزود: هيچ حرمت‌شکني به مقدسات (اشاره به اتهام بي‌احترامي به صليب توسط زنان شرکت‌کننده در مهماني‌هاي وي) در خانه من انجام نشده است. همه اين ماجرا زاييده ذهن قضاتي است که عقده جنسي دارند. 

نخست‌وزير ايتاليا با تاکيد بر پايبندي اش به مسائل مذهبي ابراز داشت: اصلا مي‌توانيد تصور کنيد در خانه من اعمال کفرآميز انجام شود!


کد مطلب: 3400

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdci.uapct1a5ubc2t.html?3400

تيترآنلاين
  http://titronline.ir