تيترآنلاين - ۲۰ تا ۳۲ سالگي بهترين زمان براي باروري است - نسخه قابل چاپ

۲۰ تا ۳۲ سالگي بهترين زمان براي باروري است

5 مهر 1392 ساعت 18:27

آمار نشان مي دهد كه جمعيت كشور علاقه اي به افزايش جمعيت ندارد ، اين فرصت مناسبي است تا مسئولان و دستگاه هاي ذيربط بر روي ۲۰ درصد جمعيت نابارور كشور كه علاقه دارند فرزند داشته باشند كار و سرمايه گذاري كنند


رييس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي (ابن سينا ) گفت: بررسي هاي اخير نشان داد كه سنين حدود ۲۰ تا ۳۲ سالگي بهترين زمان براي باروري است و ميزان ناباروري در اين گروه سني از تمام سنين ديگر پايين‌تر است.
به گزارش ايرنا، دكتر محمد مهدي آخوندي روز پنج شنبه در حاشيه دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي با موضوع طرح ملي بررسي وضعيت باروري در كشور افزود: ميزان ناباروري در سنين ۲۰ تا ۳۲ سال حدود ۱۶ درصد است، اما هرچه باروري از سن ۲۰ سال پايين تر و از سن ۳۲ سال بالاتر رود فرد با افزايش ميزان ناباروري مواجه مي شود.
وي اظهاركرد: ميزان نتيجه درمان ناباروري نيز در سنين بين ۲۰ تا ۳۲ به شدت كمتر از سنين ديگر است.
آخوندي ادامه داد: ۲۰ درصد تلاش افراد براي باروري در سال نخست بي نتيجه است كه اين ميزان در سال دوم به ۱۲ درصد مي رسد .
آخوندي افزود: بر اساس آمار جهاني حدود ۴۰ درصد عوامل ناباروري مردانه و ۴۰ درصد آن زنانه است و ۲۰ درصد باقيمانده حدود ۱۵ درصد آن عوامل مشترك و حدود پنج درصد نيز عوامل ناشناخته است .
رييس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي اظهار داشت: اما نكته قابل اهميت اين است كه تحقيقات و مشاهدات ما نشان داده عامل ناباروري مردان در ايران به مراتب بيشتر از زمان است.
وي با بيان اينكه اكنون نمي‌توانيم آمار دقيق و مستند در زمينه ناباروري ارائه دهيم ،‌گفت: براي فهميدن اين موضوع اقدامات لازم براي بررسي و تحقيق انجام شده و در آينده اي نزديك نتيجه ان مشخص خواهد شد.
رييس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي (ابن سينا ) در بخش ديگري از سخنان خود به آخرين وضعيت ناباروري در كشور اشاره كرد و گفت: بر اساس آخرين بررسي‌هاي انجام شده ميزان ناباروري در كل كشور ۲۰.۲ درصد است .
وي افزود: بر اساس اين بررسي‌ها ميزان ناباروري در سراسر كشور ۲۰.۲ درصد، در مناطق شهري ۱۹.۹ درصد و در مناطق روستايي ۲۲ درصد گزارش شده است. اين به آن معناست كه به طور ميانگين در كل كشور يك زوج از ميان هر پنج زوج نابارور است.
آخوندي گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در اين زمينه كمكي به پژوهشگاه ابن سينا نكرده است، اين وزارتخانه همچنان سياست تنظيم خانواده را دنبال مي كرد ازاين رو فكر مي كردند كمترين كمك براي درمان ناباروري به افزايش نرخ جمعيت كمك خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: در حالي كه درمان ناباروري موضوعي كاملا جدا از مبحث كنترل جمعيت است و هيچ گونه ارتباطي بين اين دو موضوع وجود ندارد.
وي در ادامه با بيان اينكه اكنون سياست‌ كنترل جمعيت تغيير كرده است ،‌گفت: با اين حال بررسي‌هاي ما نشان داده كه ميزان استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري نسبت به ۱۰ سال گذشته ۱۵ درصد افزايش يافته است.
آخوندي افزود: اين آمار نشان مي دهد كه جمعيت كشور علاقه اي به افزايش جمعيت ندارد ، اين فرصت مناسبي است تا مسئولان و دستگاه هاي ذيربط بر روي ۲۰ درصد جمعيت نابارور كشور كه علاقه دارند فرزند داشته باشند كار و سرمايه گذاري كنند.
رييس پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاددانشگاهي(ابن سينا ) در ادامه بر لزوم پوشش بيمه‌اي درمان‌هاي ناباروري تاكيد كرد.
همزمان با افتتاح دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي، از نخستين گزارش طرح ملي بررسي وضعيت باروري در كشور رونمايي شد كه مهمترين نتايج اين طرح ، محاسبه شيوع ناباروري و ساير شاخص‌هاي بهداشت باروري است كه براي نخستين بار در كشور و به همت پژوهشگاه ابن سينا انجام شد.
بر اين اساس ، محاسبه شيوع ناباروري با استفاده از تاريخچه باروري افراد (شامل ۳۱ استان كشور به تفكيك) ميسر شده است.
دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي ايران با حضور بيش از ۲۵۰۰ نفر از متخصصان، پژوهشگران، استادان، ماماها و پرستاران كشورمان و ۳۰ ميهمان خارجي به همت انجمن متخصصين زنان و زايمان و مامايي ايران و همكاري دانشگاه علوم پزشكي ايران و انجمن علمي مامايي آغاز شده و تا هفتم مهرماه در مركز همايش هاي رازي ادامه دارد.


کد مطلب: 6146

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdci.5aqct1azqbc2t.html?6146

تيترآنلاين
  http://titronline.ir