تيترآنلاين - کاهش 5/7 درصدي ارزش دارايي ها با سپرده گذاري در بانک - نسخه قابل چاپ

کاهش 5/7 درصدي ارزش دارايي ها با سپرده گذاري در بانک

4 دی 1390 ساعت 20:05

مقامات پولي کشور با عرضه سکه ارزان تر از قيمت بازار آزاد قصد کنترل بازار را دارند اما در حقيقت وضعيت فعلي بازار معلول مسائل ديگري است


حضور مردم در بازار سکه و ارز در پي کاهش نرخ سود بانکي، تجديد نظر در سياست گذاري هاي پولي و ارزي، حضور فعال بازار غير متشکل پولي مهم ترين محورهاي گفتگوي موج با مديرعامل بانک انصار است.

آيت ابراهيمي مدير عامل بانک انصار در گفتگو با خبرنگار موج در خصوص وضعيت کنوني بازار سکه و ارز کشور و سياست هاي بانک مرکزي براي ساماندهي بازار ضمن بيان اينکه، تنها با عرضه سکه نمي توان کنترل قيمت را بدست گرفت، اظهار داشت: مقامات پولي کشور با عرضه سکه ارزان تر از قيمت بازار آزاد قصد کنترل بازار را دارند اما در حقيقت وضعيت فعلي بازار معلول مسائل ديگري است.

پيامدهاي نرخ سود پايين بانکي
وي افزود: يکي از مشکلاتي که وجود دارد، آن است که مردم احساس مي کنند که سود مناسبي از طرف بانکها به سپرده هاي آنها پرداخت نمي شود، بنابراين ترجيح مي دهند که براي حفظ ارزش دارايي هاي خود وارد بازارهاي ديگر شوند که متاسفانه با ورود به بازارهاي ديگر تعادل ايجاد نمي شود.
مديرعامل بانک انصار به خروج نقدينگي از بانکها اشاره کرد و گفت: هم اکنون سرمايه گذاران خرد پول هاي خود را از بانک ها خارج و مبادرت به خريد سکه و ارز مي کنند، حتي بازار بورس نيز تحت تاثير اين امر قرار گرفته، البته نبود تعادل در بازار ارز به عوامل ديگري به مسائل بين المللي نيز بستگي دارد.

جذابيت بالاي بازار سکه و ارز
ابراهيمي ضمن بيان اينکه، رشد حبابي قيمت سکه را مي توان با عرضه سکه ارزان قيمت فرو نشاند،گفت: جذابيت بازدهي و قدرت نقد شوندگي بازار سکه و ارز بستر سرمايه گذاري مناسب تري در مقايسه با بازار پول ايجاد کرده است.
وي در مورد هدايت اين نقدينگي از بازار سکه و ارز به سوي بازار پول، گفت: مديران حوزه بازار پول از ابتداي سال جاري نسبت به نرخ بندي سود سپرده ها و تناسب نداشتن آن با شرايط اقتصادي کشور گله مند بودند و اين بي تعادلي ها نيز از قبل قابل پيش بيني بود.

تجديد نظر در سياستهاي پولي و ارزي
اين مقام بانکي، به انتقادات نظام بانکي کشور به تعيين نرخ سود بانکي امسال اشاره کرد و گفت: حتي اگر بازار سکه و ارز نيز متعادل شود، اين نقدينگي بازار ديگري همچون مسکن را مورد هدف قرار داده و ملتهب خواهد کرد.
وي تصريح کرد: يکي از بهترين اقدامات براي ساماندهي وضعيت بازار سکه و ارز کشور جلوگيري از سفته بازي، منطقي کردن نرخ سود سپرده ها و تجديد نظر در سياست هاي ارزي است.
مدير عامل بانک انصار اظهار داشت: اگر نرخ سود سپرده ها به نحوي باشد که مردم احساس کنند که در شرايط تورمي فعلي، ارزش دارايي هاي آنها حفظ مي شود، تا اندازه زيادي التهاب و نبود تعادل بازار در ساير ابزارهاي سرمايه گذاري کنترل خواهد شد.

بازگشت به نرخ سود بانکي سال قبل
وي با بيان اينکه، نرخ سود سپرده ها تابعي از نرخ تورم است، پيشنهاد کرد که حداقل نرخ سود بانکي سال گذشته اعمال شود.
وي در عين حال بر کنترل نرخ تورم و جلوگيري از هر اقدامي که به افزايش نرخ تورم منجر مي شود، تاکيد کرد و گفت: نرخ سود بانکي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود و بهترين مبناي آن مي تواند سپرده هاي يک ساله باشد.
وي همچنين حمايت همه جانبه دست اندرکاران اقتصادي از سياست هاي بانک مرکزي و دولت را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور در شرايط اجراي هدفمندي يارانه ها را ضروري دانست.

سپرده گذاري در بانک و کاهش 5/7 درصد ارزش دارايي ها
مدير عامل بانک انصار با اشاره به نرخ 5/12 درصد سپرده هاي يک ساله بانکي و نرخ 20 درصدي تورم براساس اعلام بانک مرکزي، گفت: مفهوم ساده اين دو شاخص اين است که با سپرده گذاري در بانک ظرف يک سال، 5/7 درصد از ارزش دارايي هاي سپرده گذاران کاهش پيدا مي کند.
وي در ادامه، نرخ رشد پايين سپرده گذاري و ميل سپرده ها به سمت کوتاه مدت را در سيستم بانکي کشور مورد اشاره قرار داد و افزود: يکي از مشکلاتي که در اين ارتباط وجود دارد و جذب جذب سپرده ها را تحت تاثير قرار مي دهد، حضور فعال بازار غير متشکل پولي است.
مدير عامل بانک انصار درباره ساماندهي موسسات بدون مجوز و صندوق هاي قرض الحسنه توسط بانک مرکزي، گفت: اقدامات بانک مرکزي تا اندازه اي توانست اين موسسات را منسجم کند و جلوي توسعه تشکل هاي جديد را گرفت اما اين ساماندهي هنوز به طور کامل صورت نگرفته است.


کد مطلب: 3805

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdch.vnxt23n6mftd2.html?3805

تيترآنلاين
  http://titronline.ir