تيترآنلاين - اتحاديه اروپا: مرگ قذافي پايان دوران سركوب و استبدادي است كه ملت ليبي سال ها از آن رنج بردند - نسخه قابل چاپ

اتحاديه اروپا: مرگ قذافي پايان دوران سركوب و استبدادي است كه ملت ليبي سال ها از آن رنج بردند

28 مهر 1390 ساعت 19:44

كاردار ليبي در لندن: دوره سياه قذافي براي هميشه پايان يافت و امروز مردم ليبي عصر تازه اي را آغاز مي كنند و مي توانند كشوري آزاد، دموكراتيك، قانونمند و مبتني بر عدالت را بنا كنند


اتحاديه اروپا، روزپنجشنبه با انتشاراعلاميه اي كشته شدن معمر قذافي ديكتاتور ليبي را پايان دوره استبداد و سركوب در اين كشور دانست.
به گزارش ايرنا، 'هرمان فان رومپوي' رييس شوراي اروپا و 'خوزه مانوئل باروسو' رييس كميسيون اروپا در بروكسل در اين بيانيه افزودند: مرگ قذافي پايان دوران سركوب و استبدادي است كه ملت ليبي سال ها از آن رنج بردند.
در اين بيانيه به حمايتهاي اروپا از قذافي در دهه هاي گذشته اشاره نشده است.
دو مقام اتحاديه اروپا با اشاره به اينكه اين لحظه سرآغاز جديدي در تاريخ ليبي خواهد بود، مي افزايند: مردم ليبي اكنون مي توانند به يك آينده جديد دمكراتيك نگاه كنند.
اروپا در ماههاي گذشته و از زمان مداخله در ليبي تلاش كرده است زمينه بهره برداري هاي آتي تجاري و سياسي از شرايط جديد در ليبي را فراهم سازد.
'رومپوي' ‌و 'باروسو' در بيانيه خود با همين رويكرد از شوراي انتقالي ليبي خواسته اند تا به دنبال يك آشتي وسيع در بين همه مردم بوده و آنچه را كه 'روند انتقال دمكراتيك' و مسالمت آميز قدرت در اين كشور توصيف شده است امكان پذير كند.
معمر قذافي روز پنجشنبه به دنبال آخرين حمله نيروهاي انقلابي ليبي در شهر سرت كشته شد. اين خبر را يكي از سخنگويان شوراي ملي انتقالي ليبي تاييد كرد. 

***
كاردار ليبي در لندن: دوره سياه قذافي براي هميشه پايان يافت 
كاردار ليبي در لندن عصر پنجشنبه گفت: با مرگ معمر قذافي دوره سياه 42 ساله حكومت ظالمانه وي در ليبي نيز براي هميشه پايان يافت. 'محمود ناكوا' در مصاحبه با خبرنگاران افزود: معمر قذافي به دست نيروهاي انقلابي ليبي كشته شد و حدود 20 تن از نزديكان و حاميان وي نيز دستگير شدند.
وي اظهارداشت: دوره سياه قذافي براي هميشه پايان يافت و امروز مردم ليبي عصر تازه اي را آغاز مي كنند و مي توانند كشوري آزاد، دموكراتيك، قانونمند و مبتني بر عدالت را بنا كنند.
كاردار ليبي در انگليس گفت: مردم ما بهاي سنگيني براي رسيدن به آزادي پرداخت كردند و حدود 40 هزار نفر جان خود را در اين راه از دست دادند كه ما به همه آنان اداي احترام مي كنيم.
وي افزود: امروز مردم ليبي در سراسر جهان اين رويداد را جشن مي گيرند و قدردان كمك ها و حمايت هاي جامعه جهاني از مبارزات خود عليه رژيم قذافي هستند.
بر اساس اعلام مقامات شوراي ملي انتقالي ليبي، قذافي روز پنجشنبه در درگيري هاي شهر 'سرت'، زادگاه خود، كشته شد.


کد مطلب: 3373

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdch.qnxt23nxxftd2.html?3373

تيترآنلاين
  http://titronline.ir