تيترآنلاين - کاريابي هاي داخلي در آستانه تعطيلي قرار گرفتند - نسخه قابل چاپ

کاريابي هاي داخلي در آستانه تعطيلي قرار گرفتند

15 دی 1389 ساعت 16:21

رئيس انجمن صنفي کاريابي هاي استان تهران : به علت مشکلات اقتصادي، پيش بيني مي شود که تا پايان سال جاري بخش کثيري از کاريابي هاي داخلي تعطيل شوند


تيترآنلاين - رئيس انجمن صنفي کاريابي هاي استان تهران اعلام کرد: به علت مشکلات اقتصادي، پيش بيني مي شود که تا پايان سال جاري بخش کثيري از کاريابي هاي داخلي تعطيل شوند.

به گزارش تيترآنلاين، فريدون رياحي، رئيس انجمن صنفي کاريابي هاي استان تهران در گفتگو با موج تصريح کرد: کاريابي ها در شرايط مناسبي قرار ندارند. در صورتي که وزارت کار وظايف تصدي گري را در قالب پيشخوان دولت به کاريابي ها واگذار کند، بخش زيادي از مشکلات کاريابي ها اصلاح مي شود. 

وي افزود: تاکيد ما بر اين است که اگر به کاريابي ها توجه نشود و وزارت کار همکاري نکند تا پايان سال بسياري از کاريابي ها در آستانه تعطيلي قرار خواهند گرفت. 

وي در رابطه با واگذاري بخشي از وظايف تصدي گري وزارت کار به کاريابي ها اظهار داشت: طبق توافقات انجام شده مقرر شد کليه وظايفي که به پيشخوان وزارت کار ( روابط کار و بيمه بيکاري) باز مي گردد به کاريابي ها واگذار شود. 

وي با بيان اين که 70 الي 80 درصد از به کار گماري ها توسط کاريابي هاي خصوصي صورت مي گيرد، گفت: با ايجاد تعامل مناسب بين انجمن ميزان به کارگماري توسط کاريابي ها افزايش يافته است. 

رياحي در رابطه با تخلفات صورت گرفته از سوي کاريابي ها خاطرنشان ساخت: ميزان تخلفات کليه دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي ها کاهش يافته است. آن چيزي که به عنوان تخلف از سوي کاريابي ها مطرح است، فعاليت دفاتر غير مجازي مي باشد که به عنوان کاريابي فعاليت مي کنند. 

رئيس انجمن صنفي کاريابي هاي استان تهران با اشاره به توقف صدور مجوز براي کاريابي هاي جديد خاطرنشان ساخت: به علت تجديد نظر در روند تدوين آيين نامه ها و واگذاري وظايف پيشخوان دولت به کاريابي ها مقرر شد که مجوز جديدي براي فعاليت کاريابي هاي جديد صادر نشود.


کد مطلب: 1644

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcg.t9qrak93tpr4a.html?1644

تيترآنلاين
  http://titronline.ir