تيترآنلاين - سود سپرده های بانکی جذابیت لازم را برای هدايت نقدينگي به سمت بانکها ندارد - نسخه قابل چاپ

سود سپرده های بانکی جذابیت لازم را برای هدايت نقدينگي به سمت بانکها ندارد

31 فروردين 1392 ساعت 19:53

میزان تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی 31درصد اعلام شده و مردم می دانند که میزان تورم واقعی نیز بیش از این ارقام است به همین دلایل سپرده گذاری دربانکها برای دارندگان نقدینگی جذاب نیست


کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درحال حاضر تصمیمی برای افزایش نرخ سود سپرده ها وجود ندارد و با توجه به تغییر دولت و سیاست های اقتصادی درماههای آتی ، بانک مرکزی تا مرداد ماه چراغ خاموش به جلو خواهد رفت . 

امیرحسین شریعتی در گفت وگو با پانا ،اظهارکرد: بخشی از افرادی که به بازار طلا ورود پیدا نمی کنند سپرده ها و نقدینگی خود را به بانکها وارد می کنند اما از مرداد سال گذشته که نرخ تورم تشدید شده است مردم تلاش می کنند تا جایگزین بهتری برای ِآن پیدا کنند. 

وی با بیان اینکه سود سپرده های بانکی جذابیت لازم را برای هدایت به سمت بانکها ندارد ،گفت : میزان تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی 31درصد اعلام شده و مردم می دانند که میزان تورم واقعی نیز بیش از این ارقام است به همین دلایل سپرده گذاری دربانکها برای دارندگان نقدینگی جذاب نیست . 

شریعتی درباره درخواست مدیران عامل بانکهای خصوصی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی ،تصریح کرد: درکشورهایی مثل ژاپن که نرخ بهره صفراست مردم سپرده ها را وارد بانک ها می کنند که به ازای آن سرمایه گذاری های لازم ،رشد اقتصادی و بهبود معیشت نیز صورت می گیرداما در کشور ما مردم یاد گرفته اند زندگی خود را براساس نرخ تورم تنظیم کنند و اکثر مردم دربازارهای مختلف سرمایه ای تکاپو می کنند . 

وی افزود: دارندگان نقدینگی با پیش بینی تفاوت قیمت فعلی و آتی سرمایه های خود را از بخشی به بخش دیگر منتقل می کنند و این باور شکل گرفته که نگهداری هر کالای مصرفی یا سرمایه ای از نگهداری نقدینگی مناسب تراست . 

کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه باید چاره اندیشی کارشناسی شده ای برای وضعیت موجود صورت گیرد ،تصریح کرد: به هر میزان که نرخ سپرده گذاری بالا رود نیز در نهایت کسانی وارد این بخش می شوند که امکان لازم برای حضور دربازارهای دیگر را ندارند . 

شریعتی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود سپرده ها به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات است که با افزایش آن جذابیت تسهیلات گیری نیز از سوی مردم کاهش می یابد . 

وی عنوان کرد: مردم با نرخ بهره موثری وام دریافت می کنند که برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد و مقایسه آن با نرخ تورم موجب می شود تا از تسهیلات بانکی استفاده نکنند و بانکها بخشی از منابع درآمدی خود را از دست می دهند . 

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درحال حاضر تصمیمی برای افزایش نرخ سود سپرده ها وجود ندارد و با توجه به تغییر دولت و سیاست ها درماههای آتی ، بانک مرکزی تا مرداد ماه چراغ خاموش به جلو خواهد رفت


کد مطلب: 5667

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcf.vdtiw6dvegiaw.html?5667

تيترآنلاين
  http://titronline.ir