تيترآنلاين - احمدي نژاد: حكومت بايد با مردم صادق و رو راست باشد - نسخه قابل چاپ

احمدي نژاد: حكومت بايد با مردم صادق و رو راست باشد

10 دی 1391 ساعت 20:50

انسانها بايد بتوانند حرف خود را بزنند و اگر آزادي اين كار از آنها سلب شود از درون آسيب مي بينند؛ شرط رشد و تعالي افراد برخورداري از آزادي و انتخاب آزادانه است


رييس‌جمهور با بيان اينكه گزينش بايد به صورت واقعي و بر اساس صلاحيت هاي فرد و نيازهاي مجموعه صورت گيرد، تاكيد كرد: گزينش بايد به گونه اي صورت گيرد كه حتي اگر فرد در آن مجموعه جذب نشد به سيستم ، نظام، اسلام و خدا جذب شود و گزينش گران بايد با عشق به همه انسانها يك سيستم كاري ايجاد كنند كه هم كارآمد و هم امين مردم و نظام باشد. 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رئيس جمهوري، دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز (يكشنبه) در مراسم گراميداشت سي امين سالروز تنقيح گزينش به فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، با تاكيد بر اهميت و حساسيت امر گزينش گفت: در گزينش بايد اصل برائت و اولويت جذب در برابر دفع در كنار ملاحظه حقوق عمومي، حفظ بيت المال و رعايت مصالح در سرنوشت عمومي جامعه به صورت توامان در نظر گرفته شوند.

وي در توضيح اين اصول اظهار داشت: اساسا اصل بر برائت است و همه در مقابل قانون برابر بوده و از حقوق اجتماعي برابر برخوردارند مگر اينكه قانون براي اين مسئله محدوديتي ايجاد كرده باشد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينكه اگر چه اصل برائت، تفاسير حقوقي دارد اما اصل بر اين است كه همه خوب هستند، افزود: اساساً انقلاب اسلامي واقع شد تا افراد به مباني آن جذب شوند.

دكتر احمدي‌نژاد اظهار داشت: گزينش براي بررسي صلاحيت افراد جهت حضور در مناسب اداري و تصميم گيري و حكومتي صورت مي گيرد و در كنار اصول مذكور كه در مورد اشخاص موضوع گزينش بايد لحاظ شود، بايد در نظر داشت فردي كه گزينش مي شود در مورد بخشي از حقوق عمومي ، بيت المال و يا سرنوشت بخشي يا همه جامعه تصميم گيري خواهد كرد و از آنجا كه اين تصميم ممكن است سرنوشت جامعه را تحت تاثير قرار دهد بايد فرد تصميم گير با دقت نظر گزينش شود.

رييس‌جمهور كار گزينش را بسيار سخت و حساس دانست و تصريح كرد: گزينش كنندگان بايد از سويي به جذب افراد به سيستم و نظام ، رعايت حرمت و حفظ آبروي انسانها توجه كنند و از سوي ديگر بايد ملاحظه حقوق عمومي را بنمايند و اين باعث مي شود كه گزينش كننده مجبور باشد در كار خود بر روي يك مرز دقيق و باريك حركت كند كه اگر كمي از اين مسير تخطي كند، ممكن است حقوق افراد و يا حقوق عمومي را خدشه دار نمايد.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به گزارش ارائه شده در اين جلسه درباره كاهش آمار افراد رد صلاحيت شده در فاصله سالهاي 89 تا 90 خاطر نشان كرد: به لطف خدا تحولات خوبي در اين عرصه رخ داده اما آرزوي ما آن است كه روزي برسد كه تعداد افرادي كه از سوي گزينش مردود مي شوند به صفر برسد و همه افراد جامعه صالح باشند.

رييس‌جمهور در ادامه سخنان خود با بيان اينكه باورم اين است كه اكثريت قاطع مردم خوب هستند در تفسير خوب بودن گفت: بايد براي انسانها دو حقيقت قائل شد؛ يك حقيقت دروني كه باورها و اعتقادات عميق آنان است و دوم رفتار بيروني و ظاهري افراد كه اتفاقاً مواردي پيش مي آيد كه اين دو ساحت افراد با هم تطبيق ندارند.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه افرادي وجود دارند كه از درون ناسالم هستند و اعتقادات و باورهاي آنها غلط است، ادامه داد: شايد برخي از اين افراد را نتوان اصلاح كرد اما اين افراد را نمي توان از زندگي عادي محروم كرد به اين عده صرفاً مي توان اجازه حضور در سيستم و اركان نظام را داد.

رييس‌جمهور با طرح اين سوال كه در امر گزينش چه مسائلي را بايد مد نظر قرارداده و بر روي چه اموري حساس بود؟ اظهار داشت: نبايد در گزينش روي دينداري افراد تمركز كرد چرا كه كشف دينداري افراد كار بسيار سختي است كه با تحقيقات محلي ، مصاحبه و گفت و گو قابل احصاء نيست بلكه بايد نتايج دينداري مثل امانتداري ، وظيفه شناسي و رعايت حلال و حرام را محور ارزيابي صلاحيت هاي افراد قرار داد.

دكتر احمدي‌نژاد گفت در حاليكه كشف اصالت باورها و دينداري افراد بسيار سخت است احراز نتايج دينداري كار سختي نيست و در گزينش اگر به سراغ كشف اصالت دينداري افراد برويم به اشتباه خواهيم افتاد و صرف نظر از نتيجه حتي برخي سوالاتي كه بعضاً در اين روند مطرح مي شوند شايد خودشان خلاف شرع باشند.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: نبايد به گونه اي رفتار كرد كه مردم مجبور باشند،رفتار دوگانه اي داشته باشند، مردم بايد در برابر حكومت از هر جا و شرايط ديگري راحت تر باشند و جامعه اسلامي جامعه اي است كه يكرنگ، پاك و صادق باشد.

دكتر احمدي‌نژاد تاكيد كرد: حكومت و مردم بايد براي هم و با هم باشند و پنهان كاري در برابر حكومت بزرگترين آفت براي هر حكومتي است.

رييس‌جمهور با بيان اينكه البته همه اين مسائل صرفاً به گزينش مربوط نمي شود، گفت: آيا فردي كه مورد گزينش قرار مي گيرد صرفاً قرار است كارمند باشد يا قرار است اين فرد با اشتغال و تامين معيشت زندگي خود را به سوي تعالي و كمال اداره كند؟

دكتر احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه بايد به آموزش اهميت و اعتبار بيشتري اختصاص داد، اضافه كرد: با دستور و ايجاد چارچوب هاي دستوري نمي توان كاري از پيش برد و نتيجه چنين اقداماتي انتخاب هاي اجباري است و از آنجا كه به اجبار انتخاب شده است، واجد هيچ ارزشي نيست.

رييس‌جمهور اظهار داشت: اگر حتي در اثر تشخيص اشتباه يك فعل غير مجاز را مجاز اعلام كنيم تبعات آن بسيار كمتر از زماني هست كه يك فعل مجاز ممنوع اعلام شود چرا كه ممنوعيت يك فعل مجاز حتي به غلط منجر به بي ديني مي شود.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: دين برخلاف القائات برخي كه آن را غيرقابل دسترسي معرفي مي كنند بسيار ساده و آسان است و اساساً خدا انسان ها را براي تحمل سختي خلق نكرده و لذت مشروع را وسيله اي براي تعالي انسانها در جاي خودش قرار داده است.

رييس‌جمهور افزود: انسانها بايد بتوانند حرف خود را بزنند و اگر آزادي اين كار از آنها سلب شود از درون آسيب مي بينند؛ شرط رشد و تعالي افراد برخورداري از آزادي و انتخاب آزادانه است.

دكتر احمدي‌نژاد تاكيد كرد: حكومت بايد با مردم صادق و رو راست باشد و بستر زندگي آزادانه را براي مردم فراهم كند تا هيچ كس از اظهار نظر آزادانه ابايي نداشته باشد. اساساً باور و ايمان داريم كه دين و فرهنگ ما بسيار جامع است و مي تواند به همه مسائل و سوالها پاسخ بگويد و يقينا با طرح چند شبهه دچار مشكل نمي شود.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: تصميم گرفتن درباره سرنوشت افراد و در عين حال تصميم گيري درباره حقوق عمومي و سرنوشت كشور كار بسيار سختي است و فرد گزينش كننده اگر خود متعلم به اصلح نباشد، نمي تواند به خوبي از عهده اين كار برآيد.

دكتر احمدي‌نژاد گفت: اعلام نتيجه گزينش به افراد گزينش شده خود يك پروژه است. مي توان نتيجه گزينش را به گونه اي به فرد اعلام كرد كه او از همه باورهاي خود بريده و به راهي ديگر برود و مي توان به گونه اي اين موضوع را به او اعلام كرد كه انگيزه اي براي اصلاح و ارتقا باشد و زمينه رشد او را فراهم كند.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: در گزينش نبايد با كسي دشمن بود و در نظر داشت كه گزينش محملي براي انتقام كشي نيست. گزينش بايد به صورت واقعي و بر اساس صلاحيت هاي فرد و نيازهاي مجموعه صورت گيرد و در نگاهي ديگر گزينش بايد به گونه اي صورت گيرد كه حتي اگر فرد در آن مجموعه جذب نشد به سيستم ، نظام، اسلام و خدا جذب شود.

دكتر احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه گزينش نبايد با تجسس در امور افراد خلط شود، اظهار داشت: گزينش گران بايد با عشق به همه انسانها يك سيستم كاري ايجاد كنند كه هم كارآمد و هم امين مردم و نظام باشد.


کد مطلب: 5413

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdce.z8nbjh8ex9bij.html?5413

تيترآنلاين
  http://titronline.ir