تيترآنلاين - نظام اقتصادي ايران گرفتار تناقض هاي بسيار - نسخه قابل چاپ

نظام اقتصادي ايران گرفتار تناقض هاي بسيار

30 مهر 1391 ساعت 10:39

اين کارشناس پولي و ارز نفوذ سياست در اقتصاد را يک نوع آفت خواند و اظهار داشت: تمامي اقتصاد هايي که سياست در آنها نفوذ کرد، به هم ريخت و از تعادل خارج شد.


کارشناس ارشد بازار پول و ارز تاکيد کرد: بايد نفوذ سياسي را در فضاي اقتصادي به حداقل برسانيم.

شاهين شايان آراني کارشناس مسائل اقتصادي و ارزي در گفتگو با موج بر تدوين يک برنامه منسجم براي نظام اقتصادي کشور در شرايط فعلي تاکيد کرد. 

وي ضمن اشاره به نوسانات شديد ارز در کشور و تاثير گذاري آن بر روي ديگر شاخص هاي اقتصادي کشور، افزود: يک نظام صحيح اقتصادي و منسجم بايد طراحي شود، به طوريکه همه اجزاي آن از لحاظ مکانيزم هاي اقتصادي با يکديگر همخواني داشته باشد.

نظام اقتصادي ايران گرفتار تناقض هاي بسيار
اين کارشناس مسائل پولي و ارزي اظهار داشت: براي ساماندهي بازار ارز کشور بايد برنامه منسجم اقتصادي تدوين شود، برنامه اي که تمامي حوزه ها اعم از بازار پول، سرمايه، ارز و کالا با يکديگر هماهنگ باشد و با آمار و ارقام اعلام شده مثل تورم و ديگر شاخص هاي اقتصادي کارکردي همخواني داشته باشد.
وي تصريح کرد: نظام کنوني اقتصادي ما هم اکنون داراي تناقضات بسيار زيادي است، به عبارتي در شاخصي مثل تورم جايي بانک مرکزي يک نرخ اعلام مي کند و مرکز آمار ايران نرخي ديگر؛ نرخ سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت نيز با نرخ هاي بسيار پايين تر از اين تعيين مي شود و اين خودش بازار را به هم مي ريزد و نشان مي دهد که مهندسي صحيحي در اقتصاد ما رخ نداده است.

اقتصاد ايران نياز به مديريت لحظه اي دارد
آراني ضمن انتقاد از اينکه، متاسفانه اقتصاد کشور به صورت پويا و لحظه به لحظه مديريت نمي شود، گفت: هم اکنون بانک مرکزي اعلام مي کند که طبق بودجه اين مقدار اوراق مشارکت با فلان نرخ منتشر مي شود اما توجهي نمي شود که نرخ اعلامي براي يک سال پيش بوده و اکنون فضاي اقتصادي کشور تغيير کرده و مسلم است که در اين شرايط کسي براي خريد اوراق مشارکت به ميدان نمي آيد و رغبت نخواهد داشت و درنتيجه نقدينگي در جامعه سرگردان مي شود و به جاي جذب، آن را به سمت و سويي ديگر منحرف مي کنند.
وي تصريح کرد: در شرايط فعلي، فضاي سياسي بايد از فضاي اقتصادي کاملا دور شود؛ به عبارتي ديگر بايد نفوذ سياسي را در فضاي اقتصادي به حداقل برسانيم.

نفوذ سياست در اقتصاد ايران يک آفت است
اين کارشناس پولي و ارز نفوذ سياست در اقتصاد را يک نوع آفت خواند و اظهار داشت: تمامي اقتصاد هايي که سياست در آنها نفوذ کرد، به هم ريخت و از تعادل خارج شد.
وي، غير سياسي شدن فضاي اقتصادي کشور را در کاهش التهاب بازار تاثير گذار عنوان کرد.
آراني در عين حال اذعان داشت: برنامه منسجم و نظام مهندسي شده اقتصادي بايد به طور منطقي، هماهنگ و شفاف به همگان ارائه شود تا دورنماي اقتصادي با اين برنامه مشخص گردد.
وي با اشاره به تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران، اضافه کرد: تحريمها بايد طوري با مصلحت هاي لازمه حل شود؛ تا زمانيکه قواي تحريم روي اقتصاد ما نشسته است، فضاي اقتصادي کشور به همين منوال دائما به هم خواهد ريخت.

سياست، فضاي اقتصادي کشور را سليقه اي کرد
اين کارشناس اقتصادي، مجموع اين قبيل اقدامات را در کاهش التهاب و عطش خريد ارز موثر دانست و تصريح کرد: تدوين برنامه و روشن بودن دور نماي اقتصادي کشور به همه بازيگران اقتصادي کمک مي کند که بدانند در يک سال آينده چه تصويري پيش رو دارند و البته اينکه اين تصوير توسط سياسيون مرتبا تغيير نکند.
وي با تاکيد بر خروج نفوذ سياست از حوزه اقتصادي کشور گفت: نفوذ سياسي را بايد از فضاي اقتصادي کشور خارج کنند چرا که نفوذ سياسي باعث سيلقه اي شدن فضا مي شود و اين مسئله با رويکرد هاي علم اقتصاد هماهنگي ندارد.

سياسيون به اقتصاد کشور شوک وارد مي کنند
وي تاکيد کرد: بايد پديده شوک سياسيون به حوزه اقتصاد به حداقل رسانده شود.
آراني، از تحريم به عنوان يک شوک بيروني و تحميل شده به فضاي اقتصادي ايران ياد کرد و گفت: تحريم بايد طوري مديريت شود تا اثرات آن ملايم و تلطيف شود. در چنين فضايي هست که حوزه اقتصاد کشور آرام مي گيرد و از التهاب خارج و فرصت هاي سرمايه گذاري بيشتر و بخش توليد فعال تر مي شود و بالاخره اين پولها از اين حوزه خارج مي گردد.


کد مطلب: 5206

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdce.78nbjh8wp9bij.html?5206

تيترآنلاين
  http://titronline.ir