تيترآنلاين - کامران دانشجو حکم برادرش را براي دانشگاه آزاد زد - نسخه قابل چاپ

کامران دانشجو حکم برادرش را براي دانشگاه آزاد زد

7 اسفند 1390 ساعت 22:19

نظر به مراتب تعهد، دانش، شايستگي و نيز تجارب ارزنده شما در مديريت دانشگاهي و امور آموزش عالي به موجب اين حکم جناب‌عالي به مدت چهار سال به رياست دانشگاه آزاد اسلامي منصوب مي‌شويد


تيترآنلاين - متن حکم وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري به فرهاد دانشجو به شرح زير است:

«جناب آقاي دکتر فرهاد دانشجو

سلام عليکم

بنا به پيشنهاد هيات امنا دانشگاه آزاد اسلامي و راي اکثريت قاطع شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 705 مورخه27/10/1390 و طبق مصوبه "الحاق يک تبصره جديد به بند ه ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي"جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شوراي عاي انقلاب فرهنگي و در اجراي نامه شماره 14577/90/دش مورخ 7/12/1390 رييس محترم جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر تفويض در صدور حکم رئيس دانشگاه آزاد اسلامي توسط وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري و نظر به مراتب تعهد، دانش، شايستگي و نيز تجارب ارزنده شما در مديريت دانشگاهي و امور آموزش عالي به موجب اين حکم جناب‌عالي به مدت چهار سال به رياست دانشگاه آزاد اسلامي منصوب مي‌شويد.

اميدوارم با جلب مشارکت اساتيد، دانشجويان و کارکنان خدوم آن دانشگاه و بهره‌مندي از تجارب ارزشمند آنان، در تحقق هر چه بيش‌تر پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي به‌ويژه در امور علمي و فرهنگي موفق و مويد باشيد.

تعالي معنوي، علمي، فرهنگي و گسترش امر آموزش و پژوهش مبتني بر سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي مظام با اهتمام به حفظ بيت‌المال، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي غيرضروري و تقويت انضباط مالي و اداري،آموزش و پژوهشي مورد انتظار است.

اميد است تحت مديريت انقلابي و هوشمندانه جنابعالي، دانش‌آموختگان مومن، متعهد و عالم در تراز جامعه اسلامي پرورش يابد.

کامران دانشجو

وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري»


کد مطلب: 4224

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcd.x0o2yt0xoa26y.html?4224

تيترآنلاين
  http://titronline.ir