تيترآنلاين - صدا و سيما در برنامه هاي خود چه تنوعي دارد که مردم کمتر به سمت ماهواره روند - نسخه قابل چاپ

رئيس پليس تهران:

صدا و سيما در برنامه هاي خود چه تنوعي دارد که مردم کمتر به سمت ماهواره روند

17 مهر 1390 ساعت 18:44

در طرح جمع آوري ماهواره ها تنها ديش هاي نمايان و نصب شده در پشت بام ها را جمع آوري مي کرديم ولي در برخي از موارد با حکم قضايي به خانه افراد نيز رفته و صاحبخانه را به مرجع قضايي دعوت کرديم،‌


تيترآنلاين - رئيس پليس تهران با اعلام اينکه طرح جمع آوري ماهواره‌ تداوم دارد و تعطيل شدني نيست گفت: در اين طرح دستگاه هاي فرهنگي بايد اقدامات بيشتري انجام دهند و در مرحله آخر پليس وارد شود. 

به گزارش آريا به نقل ازپايگاه اطلاع رساني پليس، سردار حسين ساجدي نيا با اشاره به تداوم اجراي طرح جمع آوري ماهواره ها اظهار داشت: اين طرح ادامه دارد و پليس بر اساس قانون اقدام به جمع آوري ديش ها از پشت بام ها به عنوان مشاعات مي کند. 

وي ادامه داد: در طرح جمع آوري ماهواره ها تنها ديش هاي نمايان و نصب شده در پشت بام ها را جمع آوري مي کرديم ولي در برخي از موارد با حکم قضايي به خانه افراد نيز رفته و صاحبخانه را به مرجع قضايي دعوت کرديم،‌ پليس در اجراي اين طرح هيچگاه برخورد خصمانه ندارد اما در جمع آوري ماهواره کوتاه نمي آييم.
ساجدي نيا با انتقاد از کم کاري برخي از دستگاه هاي فرهنگي افزود:"در طرح جمع آوري ماهواره ها بايد ناجا در مرحله آخر قرار گيرد اما به عنوان مثال صدا و سيما در برنامه هاي خود چه تنوعي دارد که مردم کمتر به سمت ماهواره روند،‌ دستگاه هاي فرهنگي نيز بايد اقدامات بيشتري انجام دهند و در مرحله آخر پليس وارد اين قضيه شود. 

رئيس پليس تهران با رد افزايش محدوده طرح زوج و فرد گفت:" اين طرح افزايش نمي يابد و پليس نيز قصدي براي افزايش آن ندارد اما با جديت اين محدوده را کنترل مي کنيم. 

وي از جمع آوري معتادين پرخطر و تابلو خبر داد و گفت: پليس با اجراي طرح هاي ضربتي تاکنون چندين هزار معتاد تابلو و پرخطر را از سطح شهر جمع آوري کرده است، اما جايي براي تحويل و نگهداري آنها وجود ندارد.
ساجدي نيا در پايان به برخورد پليس با شرکت هاي حفاظتي و مراقبتي غير مجاز اشاره کرد و گفت: پليس اجازه نمي دهد برخي از شرکت هاخيابان را پارکينگ شخصي خود کرده و به عنوان پارک بان غير مجاز سطح خيابان را به افراد اجاره دهند. 

وي عنوان داشت:" البته خوشبختانه با ساماندهي پارکبان ها ديگر شاهد تخلف شرکت ها نيستيم و تنها چند شرکت انگشت شمار در حاشيه شهرها اقدام به اين فعاليت غير مجاز مي کنند.


کد مطلب: 3298

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcd.n0s2yt0xja26y.html?3298

تيترآنلاين
  http://titronline.ir