تيترآنلاين - جاي اکران فيلمهاي خارجي بر روي پرده سينماهاي کشور همچنان خالي است - نسخه قابل چاپ

جاي اکران فيلمهاي خارجي بر روي پرده سينماهاي کشور همچنان خالي است

قدس , 16 فروردين 1390 ساعت 13:51

به نظر اکران فيلمهاي خارجي خوب(نه اينکه باز برويم از ميان آن همه فيلم خوب خارجي، آشغال ترينشان را بخريم و اکران کنيم! ) مي تواند موازنه اکران را در سينماي ايران برقرار کند.


جاي اکران فيلمهاي خارجي بر روي پرده سينماهاي کشور همچنان خالي است. نگاه سياستگذاران سينماي ايران تا به الان اين بوده که فيلمهاي خارجي، رقيب توليدات داخلي اند و از اين نظر نبايد فرصت اکران داشته باشند، مبادا که جاي تنگ فيلمهاي داخلي، تنگ تر شود!
با اين نظر موافق باشيم يا نباشيم، اين جاي خالي، هست و خواهد بود. قبول دارم که با اين سقف توليد فيلم در سينماي ايران و اکران نشدن انبوهي فيلم در هر سال و يا اکران کوتاه مدت و محدود برخي فيلمها، جايي براي اکران فيلمهاي خارجي نمي ماند، اما به نظرم يکي از آن چيزهايي که کمک مي کند تا سطح سليقه مخاطبين سينماها کمي ارتقا پيدا کند، همين ديدن فيلمها، روي پرده سينماست. لذتي که نمي توان آن را با ديدن DVD خوش آب ورنگ همان فيلم در منزل عوض کرد.
تلويزيون دارد مدام و به بهانه هاي مختلف، فيلمهاي سينمايي خارجي پخش مي کند و سينماهاي ما هم در تسخير فيلمهاي ايراني اي هستند که يکي از يکي بدترند. خدا زيادترشان کند! اما به نظر اکران فيلمهاي خارجي خوب(نه اينکه باز برويم از ميان آن همه فيلم خوب خارجي، آشغال ترينشان را بخريم و اکران کنيم! ) مي تواند موازنه اکران را در سينماي ايران برقرار کند. تازه با اکران اين فيلمها، مي توانيم کلي از دستگاههاي صوتي دالبي ديجيتال سينماها را که خريده و نصب کرده ايم، اما فيلمي براي نمايش با اين دستگاهها نداريم را هم به کار بيندازيم. تازه، مي شود با اين کار، يک رودست هم به اين قاچاقچيان نازنين فيلم بزنيم که ديگر نمي توانند فيلمي براي قاچاق پيدا کنند!
اما فارغ از اين شوخي ها، سينماي ما همچنان به اکران فيلمهاي خارجي خوب نيازمند است و بيشتر از سينماي ما، مخاطبان اين سينما نيازمند اکران فيلمهاي خارجي اند. آنها براي اينکه بتوانند تفاوت سطح توليد سينماي ايران با سينماي جهان را بدانند، نيازمند آنند که فيلمهاي خوب ببينند. آنوقت بعيد مي دانم که فيلم هاي کمدي نازل سينماي ايران بتوانند مجالي براي «پرفروش» شدن پيدا کنند.


کد مطلب: 2181

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcd.j0x2yt0ffa26y.html?2181

تيترآنلاين
  http://titronline.ir