تيترآنلاين - آيا خواستگاري دختران از پسران غيرقانوني است؟ - نسخه قابل چاپ

آيا خواستگاري دختران از پسران غيرقانوني است؟

گزارش از محبوبه مرادي

20 ارديبهشت 1392 ساعت 20:53

قانون مدني در هيچ جا خواستگاري دختران از پسران را غيرقانوني عنوان نکرده است


قانون مدني در هيچ جا خواستگاري دختران از پسران را غيرقانوني عنوان نکرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ خواستگاري رسمي است که در تمام دنيا با تشريفات خاص خود اجرا مي شود. در کشور ما نيز قدم اول شروع زندگي مشترک اقدام خواستگاري از سوي آقاي داماد از عروس خانم است. 

به اين دليل است که آنچه در کشور شاهد آن هستيم، خواستگاري است که از سوي مرد از زن صورت مي گيرد و به بيان ديگر عرف جامعه ما اين نوع درخواست ازدواج را پذيرفته است. 

اما آيا خواستگاري زن از مرد غير قانوني است که صورت نمي گيرد؟
آنچه که مسلم است، قانون تنها به تبيين قوانين کمي پرداخته و به قوانين جزئي شهروندان خود کاري ندارد.
آنچه که مسلم است، در هيچ جايي قانون خواستگاري زن از مرد ساقط نشده، اما خواسته شده با استفاده از مباني فقهي و برگرفتن از فقه اسلامي،خواستگاري را از سوي مردان نهادينه کند. 

اين در حالي است که قانون مدني در يکي از مواد خود آورده است، مرد مي تواند از هرزني که خالي از موانع نکاح باشد، خواستاري کند و شايد دليل عنوان اين قانون بيان محدوديت هايي است که در بين زنان براي خواستگاري است، اما آنچه بايد دانست اين مطلب است که در هيچ جاي قانون خواستگاري زنان از مردان زير سوال نرفته و اين عرف و ديدگاه مردم و شايد در برخي موارد بتوان گفت، نهادينه شدن عقايد نادرست باشد که خود مي تواند در پايين آوردن آمار ازدواج هم موثر باشد.


کد مطلب: 5718

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcc.sqpa2bqm4la82.html?5718

تيترآنلاين
  http://titronline.ir