تيترآنلاين - در صورت تحريم هاي اينترنتي براي ايران تحریم دامنهIR در مرحله آخر قرار دارد - نسخه قابل چاپ

در صورت تحريم هاي اينترنتي براي ايران تحریم دامنهIR در مرحله آخر قرار دارد

موبنا , 26 تير 1391 ساعت 21:27

مرکز ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی اعلام کرد: با اعمال تحریم در این حوزه، این دامنه همچنان در داخل ایران قابل استفاده خواهد بود.


مرکز ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی اعلام کرد: احتمال تحریم دامنه های دات کام و دات ORG نسبت به دامنه دات IR در ایران بیشتر است.

علی رضا صالح درگفت وگو با موبنا در خصوص اعمال تحریم های اینترنتی اظهار داشت: در صورتیکه قرار باشد برای ایران تحریم های اینترنتی اعمال شود، تحریم دامنهIR در مرحله آخر قرار دارد.

وی گفت: با اعمال تحریم های اینترنتی از سوی برخی کشورهای جهان، این تحریم ها در مرحله نخست بر روی سرویس دهندگان اینترنت اعمال شده و مانع دسترسی آنها می شوند.

وی معتقد است که دامنه هایCOM، ORG و سایر دامنه های مشابه بیشتر در معرض تهدید تحریم قرار دارند و احتمال اینکه این شرکت های خصوصی در خارج ازکشور به ایرانی ها سرویس ندهند بیشتر وجود دارد.

وی با بیان اینکه دامنه IR تا حدودی بین المللی است، ادامه داد: اگر قرار باشد در حوزهIP تحریمی صورت گیرد IR در آخرین مرحله خواهد بود.

صالح با بیان اینکه ساختارIR بسیار قوی است و در این زمینه مشکلی برای ایرانیان اتفاق نمی افتد، گفت: با اعمال تحریم در این حوزه، این دامنه همچنان در داخل ایران قابل استفاده خواهد بود.


کد مطلب: 4953

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcc.pq0a2bqo1la82.html?4953

تيترآنلاين
  http://titronline.ir