تيترآنلاين - زمان برگزاري آزمون کنکور دکتري - نسخه قابل چاپ

زمان برگزاري آزمون کنکور دکتري

23 آبان 1389 ساعت 11:22

ثبت نام از آزمون نيمه متمرکز دکتري در آذر ماه و برگزاري آزمون به احتمال زياد در فروردين ماه خواهد بود.


تيترآنلاين - مواد امتحاني و سرفصل هاي سه درس مشترک آزمون دکتري نيمه متمرکز که از امسال براي اولين بار در کشور برگزار مي شود. به گفته مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي تا پايان هفته به سازمان سنجش اعلام مي شود تا اين سازمان نسبت به اطلاع رساني آنها اقدام کند. 

به گزارش تيترآنلاين ابوالفضل حسني در گفتگو با مهر افزود: طي جلسه اي که با کميته هاي تخصصي دفتر گسترش آموزش عالي داشتيم دستورالعمل آيين نامه آزمون نيمه متمرکز دکتري در کميته اعلام و قرار شد اعضاي کميته پس از بررسي هاي لازم، نتايج را تا پايان هفته به ما اعلام کنند.

وي اظهار داشت: از اين رو سرفصل ها و عناوين دروس مشترکي که قرار است به عنوان مواد امتحاني آزمون نيمه متمرکز دکتري مورد آزمون قرار گيرد تا پايان هفته به ما ارائه مي شود و ما نيز اين موارد را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهيم کرد.

مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي درباره زمان ثبت نام و برگزاري آزمون نيمه متمرکز دکتري گفت: ثبت نام از آزمون نيمه متمرکز دکتري در آذر ماه و برگزاري آزمون به احتمال زياد در فروردين ماه خواهد بود.

براساس آيين نامه نيمه متمرکز پذيرش دانشجوي دکتري که به تازگي به تصويب رسيده، سنجش و ارزيابي علمي داوطلبان ورود به دوره دکتري دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي، اعم از دولتي و غيردولتي، بر مبناي:

الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومي توسط سازمان سنجش
ب) سوابق تحصيلي دوره‌هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد (معدل) توسط سازمان
ج) سوابق آموزشي، علمي، پژوهشي و فناوري به عهده دانشگاه انجام مي شود.

مواد امتحاني آزمون عمومي شامل الف- زبان عمومي در سطح (آزمون‌هاي عمومي بين‌المللي زبان) و تخصصي گروه آموزشي مربوط است.

معرفي شدگان اوليه مي‌بايست حد نصاب نمره تعيين شده را دارا باشند و حد نصاب با پيشنهاد کميته تخصصي مرکب از نمايندگاني از معاونت آموزشي وزارت، سازمان سنجش آموزش و يک نفر متخصص و تاييد معاون آموزشي وزارت تعيين خواهد شد.

سئوالات استعداد تحصيلي براساس استعداد توانايي‌ها و مهارت‌هاي ويژه گروه امتحاني طراحي مي‌شود.

ج- دروس در سطح کارشناسي و کارشناسي ارشد (حداکثر 3 درس)

اين دروس براساس پيشنهادهاي کميته‌هاي تخصصي در هر يک از گروه‌هاي آموزشي شورا تعيين خواهد شد.

د- سوابق تحصيلي (معدل تراز شده) دوره‌هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد داوطلب

معدل براساس سطح علمي دانشگاه رشته تحصيلي و سطح علمي داوطلب تراز خواهد شد.

در اين آيين نامه داوطلبان واجد شرايط چند برابر براساس نسبت 80 درصد آزمون عمومي که توسط سازمان برگزار مي‌شود و 20 درصد سوابق تحصيلي (معدل) به دانشگاه‌ها معرفي مي‌شوند و دانشگاه‌ها براي کليه افراد معرفي شده نمره‌اي براساس ملاک‌هاي خود (سوابق عملي، آموزشي، پژوهشي، فناوري و...) تعيين و جهت گزينش نهايي به سازمان ارسال خواهند کرد.


کد مطلب: 1299

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcc.oqsa2bqiola82.html?1299

تيترآنلاين
  http://titronline.ir