تيترآنلاين - شيرينکاري در کيش: تغيير کاربري باغ آهوان به مجتمع مسکوني - نسخه قابل چاپ

شيرينکاري در کيش: تغيير کاربري باغ آهوان به مجتمع مسکوني

ايرن , 21 فروردين 1391 ساعت 14:03

باغ آهوان کيش در يک تصميم عجيب به سرمايه گذاري واگذار شده است که مي خواهد در آن برج هاي مسکوني بسازد.


باغ آهوان کيش در يک تصميم عجيب به سرمايه گذاري واگذار شده است که مي خواهد در آن برج هاي مسکوني بسازد. 

گزارشهاي دريافتي حکايت از فروش زمين باغ آهوان به يکي از سرمايه داران فعال در جزيره کيش دارد. سازمان عمران کيش که متولي اين جزيره است با تغيير کاربري باغ مذکور موافقت کرده است. 

تلاش خبرنگار ما براي کسب جزئيات بيشتر در اين باره بي نتيجه ماند. در مناطق آزاد به طور معمول متوليان مديريت محيطي در ايران مثل سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع کاملا مخلوع اليد بوده و متولي منطقه در اين باره کاملا صاحب اختيار است. 

باغ آهوان در ساليات اخير يکي از جاذبه هاي طبيعي مهم جزيره کيش قلمداد مي شد و جالب است که آهوان به خوبي خود را با محيط جزيره وفق داده بودند.
کد مطلب: 4476

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcc.mq0a2bq0ela82.html?4476

تيترآنلاين
  http://titronline.ir