تيترآنلاين - كرايه‌ها مي‌تازند تا شب عيد - نسخه قابل چاپ

كرايه‌ها مي‌تازند تا شب عيد

محسن غلامي

2 اسفند 1390 ساعت 15:50

اگر قرار است افزايش قيمتها چند بار در سال اعمال شود، بايد هر بار اطلاع رساني دقيق به همه مردم صورت پذيرد تا مبادا حقي از كسي ضايع شود


بعد از چند بار تجربه سفر درون شهري از محله نارمك (در شرق تهران) به فرودگاه مهرآباد به لطف مؤسسات كرايه اتومبيل (آژانس) در ازاي كرايهاي مشخص و معين يعني 10 هزار تومان، با كمال تعجب در آخرين سفر خود با افزايش 20 درصدي مواجه شدم. 

راننده محترم در پاسخ به سؤالم درباره چرايي اين افزايش مرا با سيلي از مشكلات طيف رانندگان آژانس روبهرو كرد از قبيل قيمت بنزين با نرخ آزاد، ترافيك و گراني شب عيد و... از دل اين ادله چنان برآمد كه گويا باعث و باني همه اين مشكلات فقط مسافران هستند، پس بايد بي چون و چرا كرايه اضافي را تقبل كنند.با اندكي تأمل در اين استدلالها اگر كمي هم منصف باشيم، حق با رانندگان آژانسها نيز هست، اما حلال اين مشكلات قطعاً مسافران نخواهند بود. آيا مسافر كه با محاسبات قبلي خود خواهان استفاده ديگربار از يك وسيله حمل و نقل شهري است و قصد استفاده چند ساعتي و چه بسا چند دقيقه اي از يك اتومبيل كرايه را دارد، بايد بار سنگين مشكلات راننده هاي آژانس را هم به دوش بكشد. 

بنابراين انتظار بيهودهاي است كه مسافران با اضافه پرداخت، مشكلات قشري از ارائهدهندگان خدمات در جامعه را جبران كنند. 

ناگفته نماند كه براساس قانون بايد رانندگان آژانس ها ماهيانه سهميه 250 ليتري بنزين با قيمت هر ليتر 100 تومان دريافت كنند اين در حالي است كه در برخي از اين مؤسسات دست بسياري از رانندگان از اين سهميه قانوني كوتاه است و ناچار به جبران بخشي از هزينههاي خود از طريق افزايش خودسرانه قيمتها هستند، اما اين راه درستي نيست. 

بنابراين از مشكلات اين قبيل رانندگان هم نميتوان چشم پوشيد، البته نبايد همه دود اين ناملايمتيها به چشم مردم برود. ضمن آن كه اگر قرار است افزايش قيمتها چند بار در سال اعمال شود، بايد هر بار اطلاعرساني دقيق به همه مردم صورت پذيرد تا مبادا حقي از كسي ضايع شود و با اين مسئله مواجه نشويم كه هر رانندهاي به ميل خود و با دلايل متفاوت اقدام به افزايش نرخهاي مصوب كند.در اين ميان متأسفانه بعضي از رانندگان از بي اطلاعي مردم از نرخهاي جديد سوءاستفاده كرده و كرايه را باب ميل خود محاسبه مي كنند.به گفته مسئولان اتحاديه مؤسسات اتومبيل كرايه، آژانسها برطبق تعرفه هاي مصوب موظفند 10 هزار ريال به عنوان ورودي و به ازاي هر دقيقه طي كردن مسير در روز 500 ريال و در شب 550 ريال دريافت كنند، همچنين كرايه اتومبيلها در بيرون شهرها به ازاي طي كردن هر كيلومتر هزار و 500 ريال است.با توجه به در پيش بودن سال نو و افزايش سفرهاي درون شهري و برون شهري و استفاده بيشتر مردم از آژانسهاي كرايه اتومبيل، انتظار نابجايي نيست كه دستگاههاي نظارتي توجه بيشتري به اين موضوع بكنند، تا مبادا به بهانه هاي واهي هزينه هاي گزافي از مسافران مطالبه شود.


کد مطلب: 4188

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcc.4q0a2bqs4la82.html?4188

تيترآنلاين
  http://titronline.ir