روساي جمهوري كه عكاس شدند!

28 ارديبهشت 1389 ساعت 0:23

در اين نشست مقامات ارشد سه كشور هوس عكاسي هم كردند و با گرفتن چند عكس حواشي ديگري را به ثبت رساندند


تيترآنلاين - بعد از توافق سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه بر سر تبادل سوخت، عکاس همراه رئیس جمهور برزیل دوربین خود را به داسیلوا داد تا از عکاسان عکس یادگاری بگیرد و پس از آن، دوربین را به احمدی نژاد داد که او هم از عکاسان عکس یادگاری بگیرد و در نهایت رئیس جمهور هم دوربین عکاسی را به اردوغان داد تا وی هم بتواند عکس یادگاری ازعکاسان بگیرد.


کد مطلب: 288

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vglakanu149na.h644.5k,.html

تيترآنلاين
  http://titronline.ir