تيترآنلاين - هفتة بی‌رمق گردشگری! - نسخه قابل چاپ

هفتة بی‌رمق گردشگری!

سجاد محمدی (مدیر مسئول ماهنامه جهانگردان)

مهر , 29 مهر 1391 ساعت 21:14

در «هفتة ـ بی‌رمق ـ گردشگری» علاوه بر یک یا چند نشست خبری، برگزاری نمایشگاه‌های بی‌خاصیت و هدر دادن وقت و سرمایه در همایش‌های خالی از محتوا و فاقد فایده، بساط «مهرورزی» هم پهن بود.


در «هفتة ـ بی‌رمق ـ گردشگری» علاوه بر یک یا چند نشست خبری، برگزاری نمایشگاه‌های بی‌خاصیت و هدر دادن وقت و سرمایه در همایش‌های خالی از محتوا و فاقد فایده، بساط «مهرورزی» هم پهن بود.
1. به کوری چشم استکبار جهانی ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ که سفرش به نیویورک، در قالب هیأت نمی‌دانم چند نفرة رئیس جمهور، به مذاق عده‌ای بدخواه خوش نیامده بود و به بهانة لزوم حضور ایشان در کشور برای تمشیت امور هفتة گردشگری، تلاش کردند با زیر سؤال بردن ضرورت حضور جنابشان در آمریکای جهانخوار، آب به آسیاب دشمن بریزند، ـ به کشور بازگشت و معلوم شد نبود ایشان هیچ خللی به هیچ کجای صنعت مشرف به موت گردشگری، عموماً و هفتة گردشگری، خصوصاً، وارد نمی‌کند و ملالی نیست.

2. به مثابة وصف‌العیش، نصف‌العیش، حضرات سازمان میراث و غیره، برای هفت روز هفتة گردشگری، هفت عنوان بامزه و شیک تدارک دیدند و «رویکرد»‌های هفت‌گانة بامزه‌تری هم فراهم آوردند و تایپ‌شدة آن عناوین و رویکردها را، طی یک نشست خبری دشمن‌شکن، تقدیم نمایندگان رسانه‌های گروهی کردند و کلی و نصفی از مختصر مشکلات صنعت گردشگری را حل و شعارهایی از قبیل: «بهره‌برداری از انرژی‌های نو و تجدید‌پذیر در صنعت گردشگری به عنوان صنعت سبز و پاک و بهره‌برداری مسئولانه از منابع طبیعی و توجه ویژه به اکوتوریسم»، «ارتقاء معنویت و سلامت»، «ایجاد شور و نشاط اجتماعی با ترویج فرهنگ گردشگری و توجه ویژه به میراث معنوی و تمدن اسلامی ایرانی به منظور تقویت احساس اتحاد ملی و انسجام ملی»، «معرفی رسانه‌ها به هموطنان و گردشگران بین‌المللی» و.... را انشاء فرمودند، ولی نفرمودند خود حضراتشان چقدر رسانه‌های حوزة گردشگری را می‌شناسند و با چند رسانه در این حوزه ارتباط دارند و مرادشان از گردشگران بین‌المللی چیست و چه خبر از 5/7 میلیون گردشگر خارجی؟

3. در «هفتة ـ بی‌رمق ـ گردشگری» علاوه بر یک یا چند نشست خبری، برگزاری نمایشگاه‌های بی‌خاصیت و هدر دادن وقت و سرمایه در همایش‌های خالی از محتوا و فاقد فایده، بساط «مهرورزی» هم پهن بود و حضرات به بهانة «تجلیل از خادمین گردشگری کشور»، کلی عکس یادگاری گرفتند، مقادیر متنابهی قربان صدقة همدیگر رفتند، از یکدیگر تشکر و سپاس‌گذاری کردند و خواب 5/7 میلیون گردشگر در سال 1391 را، در هفتمین ماه سال، بازتعریف فرمودند.


کد مطلب: 5203

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcb.gbsurhb5fiupr.html?5203

تيترآنلاين
  http://titronline.ir