تيترآنلاين - بهمني: کارشناسان و صاحب نظران در تصميماتي که اتخاذ مي شود صرفاً من را مقصر مي دانند - نسخه قابل چاپ

بهمني: کارشناسان و صاحب نظران در تصميماتي که اتخاذ مي شود صرفاً من را مقصر مي دانند

11 تير 1390 ساعت 21:44

بهمني با گلايه از اينکه کارشناسان و صاحب نظران وي را در اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مقصر مي دانند، خاطرنشان کرد: دلم مي خواست براي کاهش قيمت ارز حداقل 5 نفر عملکرد بانک مرکزي را مورد تمجيد قرار مي داد!


تصميمات پولي و مالي کشور در شوراي عالي پول و اعتبار با حضور جمعي از مسئولان اقتصادي و نماينده دادستان کل کشور اتخاذ مي شود.
محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي در گفتگو با موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: تمامي سياست هاي پولي و مالي برمبناي تصميمات جمعي و بررسي همه جوانب اتخاذ مي شود.
وي گفت: اتخاذ سياست هاي نظير کاهش نرخ سود سپرده ها، تعيين نرخ ارز و ... جزو تصميماتي نيست که من به تنهايي آنها را اتخاذ کرده باشم، بلکه اين تصميمات به صورت جمعي در شوراي عالي پول و اعتبار و در حضور نماينده دادستان کل کشور اتخاذ شده است.
بهمني افزود: من فقط سخنگوي شوراي عالي پول و اعتبار و اعلام کننده سياست هاي پولي و مالي کشور هستم، اما کارشناسان و صاحب نظران در تصميماتي که اتخاذ مي شود صرفاً من را مقصر مي دانند.
رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که علت کاهش نرخ ارز از سوي بانک مرکزي چيست، تصريح کرد: سياست کاهش نرخ ارز با هدف کوتاه کردن دست واسطه ها از منابع مالي کشور و کاهش شکاف قيمتي ارز است.
بهمني با گلايه از اينکه کارشناسان و صاحب نظران وي را در اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مقصر مي دانند، خاطرنشان کرد: دلم مي خواست براي کاهش قيمت ارز حداقل 5 نفر عملکرد بانک مرکزي را مورد تمجيد قرار مي داد زيرا با کاهش نرخ ارز دست واسطه ها را به سهولت از منابع مالي کشور کوتاه کرديم.


کد مطلب: 2700

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdca.wnuk49n0w5k14.html?2700

تيترآنلاين
  http://titronline.ir