تيترآنلاين - 10 درصد افزايش قيمت بنزين يعني دو درصد افزايش تورم - نسخه قابل چاپ

10 درصد افزايش قيمت بنزين يعني دو درصد افزايش تورم

ايسنا , 16 خرداد 1391 ساعت 21:13

نتايج حاصل از سناريوها و مطالعات انجام شده اين واقعيت را نشان مي‌دهند كه به ازاي هر 10 درصد افزايش در قيمت بنزين، تورم حدود دو درصد افزايش مي‌يابد


گزارش گروه پژوهش‌ها و بررسیهای اقتصادی سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نشان مي‌دهد كه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم حدود دو درصد افزايش مي‌يابد. 

حامل هاي انرژي به عنوان يكي از نهاده‌هاي مهم توليد و به عنوان كالاي مصرفي خانوارها، به عنوان كالاي نهايي، نقش بسيار مهمي در تعيين هزينه‌هاي توليد و ميزان مخارج خانوارها ايفا مي‌كند.

نوسان قيمت هر قلم از اين حامل‌ها نوساناتي در هزينه‌هاي توليد، ميزان مخارج مصرف‌كننده و تورم ايجاد خواهد كرد. ميزان اين نوسان بسته به وزن هر يك از حامل‌ها در سبد كل يا در مجموعه توليد و مصرف مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.

اين وزن به دو بخش بار مستقيم و بار رواني (غيرمستقيم) قابل تقسيم است. بار رواني، انتظارات خانوارها و توليدكنندگان را شكل مي‌دهد و بار مستقيم تأثير مستقيم نوسانات قيمت را منعكس مي‌كند.

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در گزارشي، اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین را بررسی كرده‌ است. به این منظور ضمن بررسی روند مصرف داخلی بنزین طی دوره زمانی 1383 تا 1390 روند قیمت اسمی و واقعی نیز مورد بررسی قراگرفته‌اند.

نتايج حاصل از سناريوها و مطالعات انجام شده اين واقعيت را نشان مي‌دهند كه به ازاي هر 10 درصد افزايش در قيمت بنزين، تورم حدود دو درصد افزايش مي‌يابد.


کد مطلب: 4780

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdca.anyk49n0w5k14.html?4780

تيترآنلاين
  http://titronline.ir