تيترآنلاين - نابساماني در بازار ارز فقط به ضرر مردم است - نسخه قابل چاپ

نابساماني در بازار ارز فقط به ضرر مردم است

16 خرداد 1392 ساعت 9:51

روند افزايشي نرخ ارز باعث شده که فقط تبعات آن باعث افزايش تورم و در نهايت کاهش قدرت خريد مردم شود.


روند افزايشي نرخ ارز باعث شده که فقط تبعات آن باعث افزايش تورم و در نهايت کاهش قدرت خريد مردم شود.

رياحي کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در خواست ما از بانک مرکزي آن است که کاري به ارز حاصل از صادرات تا آنجاي که ممکن است نداشته باشد و اجازه دهد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را صرف توسعه بخش توليد و در نهايت رونق روزافزون فعاليت‌هاي صادرات خود کند نه آن که آن را به حساب اعلام شده از سوي بانک مرکزي واريز و بعد با مشکلات فراوان بخش ناچيزي از آنررا براي انجام امور اقتصادي خود دريافت کند.

رياحي تصريح  کرد: اين درست نيست که بانک مرکزي ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان را به طور کامل گرفته که حتي آن را به ميزاني که توليد کنندگان نياز واقعي دارند در اختيار آنها قرار ندهد آيا بهتر نيست که بانک مرکزي و ساير مسئولان ذيربط حاصل صادرات را اجازه دهند که بطور مستقيم بدون واسطه در اختيار توليد کننده قرار بگيرد؟

وي تصريح کرد: درخواست ما از مسئولان اين است که اجازه دهند صادر کنندگان خود تصميم گيرنده نهايي براي ارز حاصل از صادرات باشند.

زيرا بخشي از اين صادر کنندگان خود توليد کنده محصولات صادرات هستند و ارز حاصل از صادرات محصولات خود را بايد صرف توليد و حتي گسترش بهره‌بري و ارتقاء کيفت توليدات خود کنند.


کد مطلب: 5789

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdca.anmk49n0o5k14.html?5789

تيترآنلاين
  http://titronline.ir