تيترآنلاين - مرکز آمار : نرخ تورم ؛ 31.5 درصد - نسخه قابل چاپ

مرکز آمار : نرخ تورم ؛ 31.5 درصد

واحد مركزي خبر , 12 فروردين 1392 ساعت 20:44

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 57.4 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماه این گروه 46.7 درصد است.


مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند در مقایسه با سال 1390 را 31.5 درصد اعلام کرد. نرخ تورم در دوره یکساله منتهی به بهمن 1391 برابر 30.2 درصد بود. 

شاخص کل ( بر مبنای 100=1381) در اسفند سال 1391 عدد 601.4 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه پیش از آن 3 درصد افزایش داشته است و سهم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از این افزایش 85.1 درصد و سهم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات از این افزایش 14.9 درصد است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 139- (تورم نقطه به نقطه) 40.6 درصد است. 

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در اسفند ماه به 895.6 رسید که نسبت به ماه پیش از ان 6.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به 937 رسید که نسبت به بهمن ماه 7 درصد افزایش داشت. 

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 57.4 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماه این گروه 46.7 درصد است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال 1390 حدود 58.5 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفند 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد است. 

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند 91 به رقم 493.9 رسید که 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال 1390 معادل 30.8 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندسال 1391 نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن در این گروه 23.8 درصد است.


کد مطلب: 5617

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdca.6nmk49ni05k14.html?5617

تيترآنلاين
  http://titronline.ir