تيترآنلاين 24 آبان 1389 ساعت 15:29 http://titronline.ir/vdcj.yevfuqetxsfzu.html?1304 -------------------------------------------------- عنوان : غضنفري: دولت‌هاي قبلي مي‌خواستند يارانه‌ها را حذف كنند -------------------------------------------------- دولت‌هاي قبلي مي‌خواستند يارانه‌ها را حذف كنند و ما نمي‌خواهيم كه اين يارانه‌ها راحذف كنيم همچنين آشنايي با قواعد اقتصادي در دولت‌هاي قبلي به اندازه امروز نبوده است! متن : تيترآنلاين - وزير بازرگاني در همايش بسيج ادارات در بازرسي و نظارت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخشي از صحبتهاي خود با طرح اين سوال كه چرا دولت‌هاي قبلي طرح هدفمندسازي را اجرا نكردند با اشاره به پاسخي كه رييس جمهوري در اين مورد داده است گفت:‌ دولت‌هاي قبلي مي‌خواستند يارانه‌ها را حذف كنند و ما نمي‌خواهيم كه اين يارانه‌ها راحذف كنيم همچنين آشنايي با قواعد اقتصادي در دولت‌هاي قبلي به اندازه امروز نبوده است. هم‌اكنون دولت مكانيسم‌هاي بازار مسكن، ارز، طلا و موارد ديگر را به خوبي مي‌شناسد و مي‌تواند مانع اختلال در اين مكانيسم‌ها شود. وي در بخشي ديگر از سخنان خود گفت : انتظاري غير از اين از بسيج نمي‌رفت كه خودش اعلام همكاري كند اين ما نبوديم كه بسيج را به همكاري ترغيب كنيم بلكه خود آنها از چند ماه قبل براي اين همكاري اعلام آمادگي كرده بودند. وي ادامه داد:‌ بسيج امروز نه به خاطر دعوت وزارت بازرگاني بلكه به خاطر ميثاقي كه با انقلاب اسلامي دارد و آماده است كه جان‌فشاني كند و دنبال پول و كار دنيايي نيست اعلام همكاري كرده ا