تيترآنلاين 8 آبان 1390 ساعت 8:21 http://titronline.ir/vdci.zapct1a53bc2t.html?3419 -------------------------------------------------- عنوان : زوایای پنهان دفن سرهنگ در نیمه های شب -------------------------------------------------- از مسئولان تعهد گرفته بود که مکان دفن را فاش نکنند و این افراد به قرآن سوگند یاد کردند که این راز را برملا نکنند، زیرا در صورت کشف مکان دفن، ممکن است ثبات لیبی به مخاطره افتد متن : یک منبع نظامی چند روز پس از دفن دیکتاتور سابق لیبی به زوایای پنهان دفن سرهنگ در نیمه های شب پرداخته است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، یک منبع نظامی که در مراسم دفن معمر قذافی حضور داشته است، گفت دفن جنازه معمر قذافی، معتصم و ابوبکر یونس در ساعات اولیه صبح سه شنبه با حضور شخصیتهای دستگیر شده رژیم مانند منصور ضو و موسی ابراهیم انجام شد تا آنها درباره دفن قذافی شهادت دهند. این منبع تاکید کرد: از بعد ظهر دوشنبه یعنی یک روز قبل از دفن، نمایش عمومی اجساد متوقف شد و شرایط برای دفن آنها فراهم شد نمایندگان شورای انتقالی سه نفر بودند که دو نفر از مسئولان مصراته و یکی هم از طرابلس بود. از مسئولان تعهد گرفته بود که مکان دفن را فاش نکنند و این افراد به قرآن سوگند یاد کردند که این راز را برملا نکنند، زیرا در صورت کشف مکان دفن، ممکن است ثبات لیبی به مخاطره افتد. منبع مذکور افزود: در نیمه های شب سه خودرو به سردخانه بازار "التوانسه" رفتند و سه جسد را حمل کردند، هر سه جسد در یک خودرو بود که در راه به دیگر خودروها منتقل می شد. علاوه بر مسئولان شورای انتقالی و محافظان، رانندگانی از طرابلس انتخاب شده بودند که منطقه را نشناسند و نتوانند کسی را به منطقه راهنمایی کنند و نبش قبر کنند و چشمان مسئولان رژیم سابق با تکه ای پارچه سیاه بسته بودند تا نتوانند مکان دفن قذافی را بیابند. منصور ضو و موسی ابراهیم در صندوق عقب خودروها به صورت دست بسته قرار داده شده بودند تا نتوانند فرار کنند و خودروها به صورت چراغ خاموش حرکت می کردند تا همه تدابیر امنیتی برای ممانعت از لو رفتن مکان دفن به عمل آمده باشد. این منبع بیان کرد: حدود دو ساعت و نیم از مصراته دور شدیم و به سوی منطقه صحرایی حرکت کردیم و 150 کیلومتر را با خودرو رفتیم و سپس جنازه ها را بر روی دوش حمل کردیم. قبری کنده شد سپس چشمان منصور ضو و احمد ابراهیم برای گواهی دفن باز شد.برای اینکه بوی جنازه ها به مشام نرسد ماده شیمیایی بر روی آن ریخته شد این ماده همچنین برای این بود که سگها جنازه را بیرون نکشند. این منبع افزود: حالت زمین پس از دفن به وضع اول خود برگردانده شد تا مشخص نشود که زمین چند ساعت قبل کنده شده است همه اینها برای این بود که کسی نتواند قبر قذافی را کشف کند و جنازه اش را بیرون ب