تيترآنلاين 28 آذر 1392 ساعت 11:59 http://titronline.ir/vdci.uaqct1apvbc2t.html?6308 -------------------------------------------------- عنوان : یک کتاب و پانزده مترجم گفت وگو:آزاده صالحی -------------------------------------------------- بازار طبع آزمایی درحیطه ترجمه داغ است و همین مسئله موجب بروز ترجمه های همزمان شده است متن : مهدی غبرایی گفت: بازار طبع آزمایی درحیطه ترجمه داغ است و همین مسئله موجب بروز ترجمه های همزمان شده است. به گزارش برنا، مهدی غبرایی از مترجمان نام آشنای کشور است. او در کارنامه خود ترجمه آثار مطرحی را ثبت کرده که کوری، دل سگ؛ لیدی ال؛ فرزند پنجم؛ تربیت اروپایی؛ ساعت ها، موج هاو... از این جمله اند. اخیرا ترجمه غبرایی از تازه ترین رمان خالد حسینی منتشر شده است. انتشار ترجمه او در حالی است که پیش از این نیز دو ترجمه از این کتاب وارد بازار نشر شده است. با این مترجم پیشکسوت درباره مشکل ترجمه همزمان به گفت وگو نشسته ایم. طی ماه های اخیر که به بهانه ترجمه دوباره آوای وحش جک لندن با شما به گفت وگو نشستم، مشغول ترجمه تازه ترین اثر خالد حسینی بودید. حالا که ترجمه کتاب به انتها رسیده با دو ترجمه تازه از مترجمان دیگر از این اثر مواجه شده ایم، به نظر شما مسئله ترجمه همزمان یک اثر، آسیب نیست؟ قطعا آسیب است و این مشکل، دیرگاهی است که گریبان ترجمه ما را گرفته است. به هرحال، این معضل نه تنها مرتفع نشده که روز به روز با افزایش مترجمان جوان و تازه کار مضاعف نیز شده است. به نظر می رسد که بازار طبع آزمایی در حیطه تجربه داغ است. اگرچه برای جلوگیری از بروز این مشکل مترجمان زیادی به اظهار نظر پرداخته اند اما خود شما فکر می کنید بهترین راهکاری که برای مرتفع کردن ترجمه همزمان می شود ارائه داد چیست؟ به نظرم، بهترین راه تاسیس بنیاد ترجمه است. اگرچه تصور می کنم تاسیس چنین نهادی باید به دست خود مترجمان و به دور از مداخله های دولتی صورت بگیرد تا شاهد بهبود روند ترجمه باشیم. طی سال های اخیر، عده ای از جوانان تصور می کنند می توانند از عهده ترجمه متون ادبی بر بیایند و با وجود آن که برخی از آنها اشراف و تسلط کافی به این وادی ترجمه را ندارند ولی به این کار مبادرت می ورزند. این را می دانم که ترجمه شما از اثر تازه خالد حسینی به زودی چاپ می شود. با این حال، واکنش شما نسبت به دو ترجمه ای که اخیرا از تازه ترین رمان خالد حسینی منتشر شده چیست؟ وقتی ترجمه رمان تازه این نویسنده را آغاز کردم شنیدم که پانزده مترجم دیگر به شکل همزمان مشغول برگرداندن این اثر به فارسی هستند و حالا اخیرا می بینم که دو ترجمه منتشر شده است. البته از طرفی خوشحالم کارهایی که برای ترجمه انتخاب می کنم مورد پسند نسل جوان نیز هست و این مورد پسند واقع شدن باعث شده تا آنها نیز به سمت و سوی ترجمه این آثار گرایش پیدا کنند. تبعات ترجمه همزمان چیست؟ یکی از آنها این است که قطعا در فروش آن کتاب تاثیر می گذارد. صرف نظر از این مسئله، از آنجایی که در ردیف معدود کشورهایی هستیم که به قانون کپی رایت پایبند نیستیم، ترجمه همزمان یک اثر اخلاقی قلمداد نمی شود. تصور می کنم اهالی رسانه و همین طور منتقدین ادبی می توانند تا حدودی در مرتفع کردن این مشکل تاثیر گذار باشند. در عین حال، سره از ناسره درنهایت مشخص می شود و مخاطب به خوبی می تواند در تشخیص ترجمه بد از خوب سهم داشته باشد. البته این حرف به این معنی نیست که جوان ها بد ترجمه می کنند. اما واقعیت این است که ترجمه مترجمی که سی سال عمر خود را در این مسیر صرف کرده با مترجم جوانی که تازه سر از تخم در آورده از زمین تا آسمان تفاوت دارد. از این بحث که بگذریم فکر می کنید مهم ترین مولفه آثار خالد حسینی که توانست با اقبال خوبی از سوی مخاطبان سراسر جهان مواجه شود چیست؟ درباره خالد حسینی آنچه اهمیت دارد این است که او از جمله نویسندگانی بوده که به نیاز مطرح شده پس از یازده سپتامبر پاسخ داد و آن نیاز ضرورت شناخته شدن افغانستان در سطح جهان بود. در واقع، خالد حسینی با نگارش آثار خود به نوعی فرهنگ زادگاهش را منعکس کرد و این مسئله توانست نزد مخاطبان جهانی او با استقبال مطلوبی مواجه شود. اگرچه معتقدم او به واسطه قدم های جدیدی که بر می دارد به پختگی و اشراف کاملی دست یافته و هر کتابش یک گام پیش تر از آثار پیشین او است. پس بازتاب رنج های افغانستان در آثار او باعث شهرت بیشترش شده است؟ همین طور است. به طوری که در بادبادک باز ما تقابل و رویارویی جامعه مردانه افغانستان را مشاهده می کنیم و در هزار خورشید تابان با ستم و رنجی که بر زن های افغان می رود مواجه می شویم. در کتاب سوم و تازه او که من نامش را ندای کوهستان گذاشته ام نیز می بینیم نویسنده پس لرزه های جنگ را دستمایه نگارش رمان خود قرار داده است. اگر ممکن است درباره درونمایه اثر تازه او بیشتر توضیح دهید؟ این کتاب؛ صرف نظر از پرداختن به زوایای مختلف جنگ افغانستان،به مقوله مهاجرت و گسستن افغان ها از موطن خود نیز اشاره دارد.این که افغانی ها به دلیل شرایط موجود و مناقشات و مشکلاتی که در کشورشان وجود دارد ناچار به مهاجرت شده اند که خود حسینی نیز یکی از آنها است و این مهاجرت،آنها را با بحران هویت مواجه کرده است.او در کتاب ندای کوهستانبه این مسئله اشاره می کند که مهاجرت،موجب مفارقت افغان ها از اصل خود شده است.روی این اصل است که می گویم کتاب حاضر در مقایسه با دو اثر پیشین او گامی به جلو بوده است. ندای کوهستانچه وقت منتشر خواهد شد؟ این اثر طی روزهای گذشته از سوی انتشارات ثالثمنتشر شده ولی هنوز عرضه نشده که امیدوارم در طول روزهای آتی این اتفاق بیفتد.