تيترآنلاين 26 ارديبهشت 1392 ساعت 20:45 http://titronline.ir/vdci.pawct1ayrbc2t.html?5732 -------------------------------------------------- عنوان : تاکسي ها و مسافرکش ها پولدارتر از کارمندان و کارگران هستند -------------------------------------------------- افزايش 30 درصدي کرايه تاکسي هاي درون شهري تهران، مردم را شوکه کرد. در کشور ما اولين نشانه رسيدن بهار، افزايش ... درصدي کرايه هاي تاکسي ها و خودرو هاي سواري است که خبر از پايان سال مي دهد. متن : افزايش 30 درصدي کرايه تاکسي هاي درون شهري تهران، مردم را شوکه کرد. در کشور ما اولين نشانه رسيدن بهار، افزايش ... درصدي کرايه هاي تاکسي ها و خودرو هاي سواري است که خبر از پايان سال مي دهد. اما اين اول قصه است، در بعد از تعطيلات هم به بهانه سال جديد، يکبار ديگر مردم مورد مهر رانندگان تاکسي و مسافر کش هاي شخصي قرار گرفته و باز هم ... درصد کرايه ها گران مي شود. سپس در اوايل ارديبهشت ماه هر سال با حضور قدرتمند شهرداري، شوراي شهر و هزاران ارگان ديگر که ما نمي دانيم، نرخ هاي سال جديد کرايه تاکسي ها و درصد گران شدنشان مشخص مي شود. تا اينجا 3 بار کرايه ها افزايش داشته و تازه اين جدا از افزايش هاي خود سرانه است که البته اصلا مهم نيست! مهم اين است که يک برچسب با خط درشت مبلغ جديد کرايه را درتاکسي اعلام کرده و در زير تصوير آن هم نام شوراي محترم شهر و نام شهرداري و نام تاکسي راني و هزاران نام ديگر به عنوان تصويب کنندگان قيمت و ناظرين اجراي اين مصوبه اعلام و از مسافران بي نوا هم خواسته شده باشد که اگر غير از اين کرايه ها پرداخت کردند حتما حتما به مسئولان ذي ربط اطلاع دهند،حال مسئول کيست؟ بر همگان پوشيده است. به نظر نگارنده اين مطلب، وضع مسافر کش ها و تاکسي داران از همه اقشار جامعه بهتر است، زيرا حقوق اقشار ديگر حداکثر 25 درصد افزوده مي شود، ولي کرايه زحمتکشان عرصه حمل و نقل درون شهري ... درصد. علت اينکه به جاي ذکر 30 درصد اعلام شده توسط مسئولان براي افزايش کرايه ها از نقطه چين استفاده شده، به چند دليل است که در زير به آن اشاره خواهد شد: 1)در سال 3 بار به صورت قانوني و غير قانوني کرايه تاکسي ها زياد مي شود. 2)بر روي برچسب کرايه رقم 775 تومان نقش بسته که به علت نبود 25 توماني در دخل تاکسي ها مي شود 800 تومان. 3)25 درصد 1000 تومان براي کارمند و کارگر مي شود 250 تومان اما 30 درصد 1000 تومان براي تاکسي ها مي شود، هر چقدر که دوست دارند! در مورد مطلب سوم چند مثال مي زنم که تا ذهن مسئولان روشن تر شود. کرايه انقلاب تا وليعصر 500 تومان بوده که بعد از افزايش 30 درصدي شده است 800 تومان ( يعني 60 درصد) کرايه آزادي تا دهکده المپيک 795 تومان ( که مسافر فقط خوشحال ميشود براي 5 توماني که اضافه نشده است! ) بوده است که در نرخ نصب شده جديد 1400 تومان شده است (حدود 80 درصد). با تمام اين مطالب که گفته شد مطمئن هستم که شما به ما حق مي دهيد که آرزو کنيم کاش به جاي يک ميز کار و يک خودکار، تنها يک تاکسي داش