تيترآنلاين 17 شهريور 1392 ساعت 21:46 http://titronline.ir/vdci.3aqct1aurbc2t.html?6092 -------------------------------------------------- عنوان : شرط استقلال بانک مرکزی از زبان یک بانکدار بازنشسته -------------------------------------------------- تا زمانی که بانک تأمین نیازهای مالی دولت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، این به معنای عدم استقلال بانک مرکزی است متن : مؤسس بانک سامان گفت: تا زمانی که بانک تأمین نیازهای مالی دولت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، این به معنای عدم استقلال بانک مرکزی است. الله وردی رجایی سلماسی مؤسس بانک سامان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که استقلال بانک مرکزی به چه معناست و در صورتیکه بانک مرکزی بخواهد به صورت مستقل در مورد سیاست‌های بانکی تصمیم‌گیری کرده و تحت فشار دولت نباشد چه باید کند، گفت: استقلال بانک مرکزی به این معناست که در رابطه با سیاست‌های پولی و بانکی تصمیمات توسط شورای پول و اعتبار و خود بانک مرکزی گرفته شود و سیاست‌های اتخاذ شده توسط رئیس کل بانک مرکزی اجرایی شود. وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی فردی تابع تصمیمات دولت در خصوص سیاست‌های پولی و مالی نباشد تا هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شد این کسری را از بانک مرکزی مطالبه کند. دبیرکل سابق بورس اظهار داشت: همچنین رئیس کل بانک مرکزی از افراد زیرمجموعه دولت نباشد تا در هر شرایطی تصمیمات پولی و مالی دولت را اجرا کند. وی افزود: در ایران رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد به رئیس جمهور معرفی و در نهایت رئیس جمهوری وی را انتخاب می‌کند. مؤسس بانک سامان گفت: این نوع انتخاب تا حدودی استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌‌سازد و بهتر است نوع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اصلاح شود و توسط مجلس انتخاب شود. این کارشناس بانکی گفت: وقتی بانک مرکزی نیاز‌های مالی دولت را تأمین کند این به معنای عدم استقلال بانک مرکزی است. مؤسس بانک سازمان اظهار داشت: دولت باید تابع مقررات باشد و در صورت مواجهه با کسری بودجه آن را طبق قانون از طریق مجلس اعلام کند و کسری‌اش را از طریق عرضه اوراق قرضه و مشارکت یا استقراض از بانک مرکزی و یا بانک‌های خارجی جبران کند. سلماسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در کشورهای دیگر استقلال بانک مرکزی به چه شکلی است، گفت: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی موضوع مهمی است، در آمریکا رئیس فدرال رزو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) را کنگره برای مدت 14 سال انتخاب می‌کند. وی افزود: در سایر کشورها نیز انتخاب رئیس بانک مرکزی تقریبا اینطور است و می‌توان گفت که بانک مرکزی تابع دولت یا دولت مرکزی نیست گرچه بانک مرکزی ارگان دولتی محسوب می‌شود ولی تابع دولت مرکزی نیست که تمام تصمیمات دولت را اجرا