تيترآنلاين 15 آذر 1391 ساعت 13:22 http://titronline.ir/vdch.knmt23nxkftd2.html?5344 -------------------------------------------------- عنوان : رشد 20 تا 25 درصدی قیمت مسکن -------------------------------------------------- با توجه به قیمت مصالح و رغبت سازندگان مسکن برای استفاده از مصالح وارداتی ما با افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت مسکن در ماه های آینده رو به رو باشیم. متن : دبیر اتاق فکر صنعت ساختمان افزایش قیمت 15 درصدی مسکن مهر را طبیعی دانست و گفت: با توجه به قیمت مصالح و رغبت سازندگان مسکن برای استفاده از مصالح وارداتی ما با افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت مسکن در ماه های آینده رو به رو باشیم.نعمت الله ظریف در گفت و گو با پانا، درباره افزایش قیمت مسکن مهر گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح به طور حتم قیمت نهایی مسکن مهر نیز با افزایش رو به رو است؛ البته نوع ساخت و ساز و به کارگیری مصالح در مسکن مهر از پیش تعریف شده و روند افزایش آن نباید مانند سایر جریانات بازار مسکن باشد. ظریف ادامه داد: افزایش قیمت نهایی مسکن مهر به گونه ای نیست که برای آن جنگ روانی به راه انداخته اند؛ پیش بینی می شود افزایش قیمت در حد 10 تا 15 درصد باشد که طبیعی است در غیر این صورت می توان به صورت جدی به آن پرداخت. دبیر اتاق فکر صنعت ساختمان در ادامه بیان کرد: البته مساله افزایش قمیت مسکن در کشور به طور کلی ناشی از تفکر سازندگان مسکن است که تمایل بیشتری برای استفاده از مصالح ساختمانی وارداتی دارند در صورتی که مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید می شود افزایش قیمت چندانی نداشته است. وی افزود: با توجه به قیمت مصالح و رغبت سازندگان مسکن برای استفاده از مصالح وارداتی ما با افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت مسکن در ماه های آینده رو به رو باش