تيترآنلاين 25 مهر 1390 ساعت 19:03 http://titronline.ir/vdcg.n9wrak9wtpr4a.html?3354 -------------------------------------------------- عنوان : قد ايراني‌ها10 سانتيمتر بلندتر شده است -------------------------------------------------- يك فوق تخصص ارتوپدي با بيان اينكه قد ايراني‌ها نسبت به 30 سال گذشته به طور ميانگين 10 سانتيمتر بلندتر شده است، گفت: اكنون متوسط قد ايرانيان بين 170 تا 180 سانتيمتر است. متن : يك فوق تخصص ارتوپدي با بيان اينكه قد ايراني‌ها نسبت به 30 سال گذشته به طور ميانگين 10 سانتيمتر بلندتر شده است، گفت: اكنون متوسط قد ايرانيان بين 170 تا 180 سانتيمتر است. به گزارش ايسنا، دكتر مرتضي مولوي در حاشيه برگزاري نوزدهمين كنگره بين‌المللي ارتوپدي درجمع خبرنگاران گفت: با توجه به بهتر شدن وضعيت بهداشت و ورزش در كشور مشاهده مي‌كنيم كه قد بسياري از فرزندان از پدر و مادرشان بلندتر شده است. وي ادامه داد: ورزش كردن به ويژه شنا، بسكتبال و واليبال و همچنين داشتن يك تغذيه صحيح به داشتن قد بلند در كودكي كمك مي‌كند. مولوي با بيان اينكه صفحه رشد استخوان در دختران بين 15 تا 16 سالگي و در پسران بين سنين 17 تا 18 سالگي بسته مي‌شود، اظهار كرد: كليه تبليغاتي كه به منظور بلندشدن قد صورت مي‌پذيرد مبناي علمي ندارد و زماني كه صفحه رشد بسته مي‌شود ديگر امكان رشد طولي استخوان وجود ندارد. وي ادامه داد: تنها زماني عملي قابل انجام است كه يك اندام تحتاني از ديگري كوتاه‌تر باشد. به عنوان مثال يك پا از پاي ديگر كوتاهتر باشد. در اينجا به كمك دستگاهي كه برروي پاي بيمار متصل مي‌شود قد اندام آن عضو را بلند مي‌كنيم كه البته اين اقدام درماني هم يكسال به طول مي‌انجامد و هزينه بالايي دارد.البته زيبايي اندام را تنها تا 10 سانتيمتر مي‌توان جبران كرد. مولوي تاكيد كرد: در مورد بلند كردن قد زماني كه هر دو پا به يك اندازه هستند اگر ساق‌ها بلند شوند مفصل ران كوتاه شده و تناسب اندام به هم مي‌خ