تيترآنلاين 28 فروردين 1392 ساعت 20:15 http://titronline.ir/vdcg.n9nrak93ypr4a.html?5659 -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت بازار مسکن آشفته است -------------------------------------------------- شرایط حال حاضر باعث افزایش قیمت مسکن از یک سو و رکود خرید و فروش از سوی دیگر شده است این در حالی است که این وضعیت برای کسانی که مجبور به فروش فوری خانه دارند بسیار نابسامان است متن : تغییرات قیمت در مسکن بستگی تمام به ثبات ارز دارد لذا باید توازن ارز درست شود تا توازن عرضه و تقاضای بازار مسکن هم دوباره به حالت قبل برگردد. مردم باید بدانند وقتی از تسهیلات مسکن مهر استفاده می کنند و امتیاز خود را می فروشند دیگر نمی توانند از این امتیازات استفاده کنند و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. رئیس اتحادیه املاک کشور وضعیت بازار مسکن را در یک رکود نابسامان توصیف کرد. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور با تشریح وضعیت بازار مسکن در بهار سال 92 گفت: قیمت مسکن در نیمه دوم سال 91 به علت تحریم‌ها و نابسامانی‌های ارزی جهش عمده‌ای پیدا کرد که این جهش مانند افزایش قیمت مسکن در سال‌های 68 و 86 بود. وی ادامه داد: شرایط حال حاضر باعث افزایش قیمت مسکن از یک سو و رکود خرید و فروش از سوی دیگر شده است این در حالی است که این وضعیت برای کسانی که مجبور به فروش فوری خانه دارند بسیار نابسامان است به عبارتی کسانی که قصد فروش سریع خانه را دارند مجبورند قیمت مسکن خود را زیر عرف بازار بفروشند. خسروی خاطرنشان کرد: با این اوصاف می‌توان گفت وضعیت مسکن در حال حاضر آشفته است یک سری قیمت‌ها را افزایش داده‌اند یک سری کاهش و یک سری اصلا خرید و فروش ندارند. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار در ماه‌های آینده گفت: تغییرات قیمت در مسکن بستگی تمام به ثبات ارز دارد لذا باید توازن ارز درست شود تا توازن عرضه و تقاضای بازار مسکن هم دوباره به حالت قبل برگردد. رئیس اتحادیه املاک کشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به خبرنگار ایلنا در مورد تاثیرگذاری خرید و فروش امتیاز مسکن مهر و دلالی در این حوزه در بازار و افزایش قیمت‌های مسکن گفت: بنده زیاد در جریان خرید و فروش امتیاز مسکن‌های مهر نیستم ولی متعاقبا باید دانست که مالکیت هر فرد محترم است و در اسلام محترم‌تر؛ ولی مردم باید بدانند وقتی از تسهیلات مسکن مهر استفاده می‌کنند و امتیاز خود را می‌فروشند دیگر نمی‌توانند از این امتیازات استفاده کنند و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. همچنین عرضه و تقاضا تاثیر متناسبی بر روی افزایش و یا کاهش قیمت‌ها دارند هر چه این عرضه بیشتر باشد و یا برعکس کمتر باشد قیمت‌ها کاهش و افزایش پیدا می‌کنند و مطمئنا این امر بر بازار کلی کشور تاثیرگذار ا