تيترآنلاين 26 مهر 1390 ساعت 21:25 http://titronline.ir/vdcf.vdmiw6dm0giaw.html?3362 -------------------------------------------------- عنوان : ترقي معكوس!‏ -------------------------------------------------- زماني بود كه طبقه متوسط در بساط شام و ناهار، فقط مشكل گوشت و مرغ را داشتند، اكنون مشكل تخم‌مرغ هم اضافه شد! ايضاً «نان» هم و ايضاً پنير هم! متن : ما 85 نفر به دنبال افشاي پرونده تخلفات متعدد در نظام بانكي كشور، از قول مشاور عالي هيأت تحقيق و تفحص از بانك‌ها اعلام شده كه: هشت هزار ميليارد تومان معوقه بانكي كشور در اختيار 84 نفر است. از خدا و اين بانك سر كوچه كه پنهان نيست، از شما هم پنهان نباشد كه راقم اين سطور نيز مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال قسط معوقه دارم. فلذا مي‌خواستم خواهش كنم بدهي اينجانب نيز به آن مبلغ كلان اضافه شود تا سرجمع بشود هشت هزار ميليارد و يكصد و بيست هزار تومان. آنگاه اينجانب خودبخود به آن 84 نفر پيوسته و سر راست مي‌شويم 85 نفر. بدين ترتيب راقم اين سطور هم مفت و مجاني سري از توي سرها در خواهد آورد و البته چنانچه تغييرات ناگهاني در اوضاع جوي ايجاد شد و ايضا شرايط ايجاب كرد، همراه دوستان، به مأموريت خارج از كشور خواهد رفت! محمود سلطاني(آذين) ****** ترقي معكوس!‏ زماني بود كه طبقه متوسط در بساط شام و ناهار، فقط مشكل گوشت و مرغ را داشتند، اكنون مشكل تخم‌مرغ هم اضافه شد! ايضاً «نان» هم و ايضاً پنير هم! عباس وثوقي لاهيج