تيترآنلاين 3 شهريور 1392 ساعت 21:55 http://titronline.ir/vdcf.tdviw6dxmgiaw.html?6053 -------------------------------------------------- عنوان : نزدیکان وزیر ارشاد مطالب را صادقانه به وی برسانند -------------------------------------------------- افراد نزدیک به وزیر ارشاد هنگام همکاری با علی جنتی باید مطالب را صادقانه و با وجدان کاری به وی برسانند متن : افراد نزدیک به وزیر ارشاد هنگام همکاری با علی جنتی باید مطالب را صادقانه و با وجدان کاری به وی برسانند. محمود عزیزی بازیگر تلويزيون و تئاتر به باشگاه خبرنگاران گفت: امیدوارم کسانی که اطراف وزیر جدید هستند، صادقانه مطالب را به وزیر برسانند زیرا برخی افراد نزدیک به وزیر ارشاد به همین خاطر باید با وجدان کاری و اطلاعات را همان طور بدون کم و کاشت به وی برسانند. وی ادامه داد: وقتی در روزنامه خواندم که قرار است وزیر جدید با هفت نمانده از 7 شاخه ی هنری جلسه بگذارند به نظر من این کار باعث مرزبندی است و به طور حتم مطالب مهم گفته نمی شود. عزیزی تصریح کرد: امیدوارم حداقل عنوان این نشست با نام نشست دوستانه با حضور هنرمندان تغییر یابد که همگان حضور یابند و اگر قرار است نماینده انتخاب شود این نماینده را از سوی خود هنرمندان انتخاب کنند. وی در ادامه در خصوص موسسه یی پیشکسوتان بیان کرد: متاسفانه هنر در جامعه ی ما از نظر قانونی تعریفی ندارد لذا تشکیل چنین موسساتی در رابطه با حمایت از هنرمندان کار بسیار خوبی است که مورد استقبال هنرمندان قرار می گیرد. عزیزی خاطر نشان کرد: موسسه پیشکسوتان به نوعی دلگرمی برای هنرمند است و امیدوارم همزمان با فعالیت موسسه، مسئولان جدید حوزه ی فرهنگ و هنر به فکر بیمه تامین اجتماعی هنرمندان بیفت