تيترآنلاين 9 آبان 1391 ساعت 21:12 http://titronline.ir/vdcf.mdtiw6d0jgiaw.html?5234 -------------------------------------------------- عنوان : حساب شده در مورد خودروهاي مدل پايين تصميم بگيرند تقي محتاط -------------------------------------------------- گروه كثيري از دارندگان خودروهاي مدل پائين از طريق مسافركشي معاش خانواده خود را تامين مي‌كنند متن : گروه كثيري از دارندگان خودروهاي مدل پائين از طريق مسافركشي معاش خانواده خود را تامين مي‌كنند، عده‌اي شغل خود را از دست داده‌اند، مثلاً كارخانه يا شركتي كه در آن كار مي‌كرده‌اند، به علل اقتصادي تعطيل شده است يا اصولاً بيكار بوده‌اند و مسافركشي را به عنوان شغل و گذران امور انتخاب كرده‌اند. در حال حاضر اگر اين افراد بخواهند خودرو خود را تبديل به احسن كنند، كه مشمول عدم مجوز تردد نشود ابتدا بايد پس از تحويل خودرو كهنه 6 ميليون تومان نقد بپردازند و چند ماه در نوبت بمانند، پس از انتظار چند ماهه هر ماه مبلغ زيادي قسط بپردازند كه واقعاً دشوار است و نياز به تجديدنظر و ايجاد تسهيلات براي صاحبان اتومبيل‌ها دارد. عده‌اي نيز هستند كه مسافركش نيستند، اما اتومبيل‌هايشان گرچه مدل پائين ولي سالم است حق است از اين گونه خودروها نيز اجازه تردد سلب گردد و خانواده آبرومند كم‌بضاعتي را از داشتن ماشين محروم نسازند. نتيجه : در مورد اعلام اسقاطي و ممنوعيت تردد خودروهاي مدل پائين، تجديدنظر به عمل آيد و بر اساس ضوابطي مانند خارجي بودن‌ـ سالم يا ناسالم تشخيص داده شدن در مورد خودروهاي مدل پائين تصميم‌گيري شود، نه مقرراتي