تيترآنلاين 10 شهريور 1389 ساعت 22:15 http://titronline.ir/vdcebv8vijh8n.9bj.html?858 -------------------------------------------------- عنوان : مردان به زناني که از خودشان بالاترند خيانت مي‌کنند -------------------------------------------------- مرداني که درآمد کمتري نسبت به همسر خود دارند ممکن است با احتمال 5 برابر بيش‌تر نسبت به زوج‌هاي ديگر به همسر خود خيانت کنند. متن : تيترآنلاين - محققان آمريکايي مي‌گويند احتمال خيانت مردان به زناني که درآمد بيشتري نسبت به آنها دارند، بالاتر است.دانشمندان با انجام تحقيقاتي براي بررسي تاثير ميزان درآمد زنان و مردان روي تعهد آن‌ها به يکديگر متوجه شدند مرداني که درآمد کمتري نسبت به همسر خود دارند ممکن است با احتمال 5 برابر بيش‌تر نسبت به زوج‌هاي ديگر به همسر خود خيانت کنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه و طبق تحقيقي که جامعه‌شناسان دانشگاه کرنل انجام داده‌اند در صورتي که مردان در مقايسه با همسرانشان درآمد کمتري داشته باشند چون اين احساس سنتي که حامي زنانشان هستند را از دست مي‌دهند بيشتر احتمال دارد به همسرانشان خيانت کنند و تلاش مي‌کنند مردانگي خود را به اين ترتيب نشان دهند. به گزارش سلامتيران، به گفته محققان اين موضوع در مورد زنان صحت نداشته و چه زنان کمتر و چه بيشتر از همسرانشان درآمد کسب کنند، احتمال خيانت به همسر آنها دو برابر کمتر