تيترآنلاين 26 دی 1389 ساعت 14:28 http://titronline.ir/vdce.z8zbjh8fe9bij.html?1714 -------------------------------------------------- نگاهي به پوستر بيست و نهمين جشنواره فيلم فجر؛ عنوان : کمي ذوق و سليقه خريداريم! -------------------------------------------------- به اين همه خلاقيت، سيمرغ هميشگي را بيفزاييد که در تشعشع آفتاب، همچنان سرگرم پريدن است! متن :  تيترآنلاين - رونمايي از پوستر بيست و نهمين جشنواره فيلم فجر در نشست خبري دبير جشنواره با خبرنگاران، اتفاق جالبي بود، بيشتر از آن رو که فارغ از قضيه «رونمايي کردن» (که اين روزها بيشتر به جهت طعنه و کنايه به کار مي رود)، مي توانستي شاهد نمايش پوستري باشي که به دليل بي ارتباطي اش با سينما و جذابيتهاي آن، با توجيهات بي ربطي از سوي دبير جشنواره هم همراه مي شد. اينکه: «سينما هنر تصوير است و تايپوگرافي هم هنر تصوير است» و «سينما فقط يک هنر نيست و آميزه اي از هنرهاي ديگر هم هست» و از اينطور چيزها. از اين شنيده هاي طنز آميز که بگذريم، خود پوستر، شاهد گويايي است بر بي ارتباط بودن آن با مقوله سينما. اينکه عنوان جشنواره با ترکيبي از خطوط شکسته و نستعليق نوشته شده و انتهاي يکي دو حرف از آنها، با نهايت خلاقيت، تبديل به فيلم شده باشد، همه آن چيزي است که پوستر را تشکيل مي دهد، البته به اين همه خلاقيت، سيمرغ هميشگي را بيفزاييد که در تشعشع آفتاب، همچنان سرگرم پريدن است! خوشحاليم که پس از بيست و نه سال از برگزاري يک جشنواره فيلم، تازه دبير جشنواره به ياد آن افتاده که از بقيه هنرها هم در سينما قدرداني کند، آن هم به اين شکل و به اين روش! البته شايد انتظار زيادي است که توقع داشته باشيم که يک جشنواره سينمايي، بيشتر از آنکه بخواهد در پوستر خاص خود به ديگر هنرها بپردازد، بايد به هنر خويش توجه کند؛ زيرا هنرهاي ديگر، جشنواره هاي خاص خود را دارند و طبيعتاً در پوسترهاي خود، از هنر خود قدرداني خواهند کرد و نيازي به قدرداني سينما از آنها در پوستر يک جشنواره سينمايي نخواهند د