تيترآنلاين 24 تير 1392 ساعت 7:25 http://titronline.ir/vdce.x8nbjh8op9bij.html?5936 -------------------------------------------------- عنوان : برخي براي وزير شدن هر کاري مي کنند -------------------------------------------------- آقايي که الان در مجلس است خيلي هم اخلاق درست و حسابي ندارد ديديم در پيام آمده گفته من حاضرم وزير ارشاد شوم اما بنده مي گويم من حاضرم بروم و خيابان پاستور را جارو بزنم اين اخلاق درست است متن : آقايي که الان در مجلس است خيلي هم اخلاق درست و حسابي ندارد ديديم در پيام آمده گفته من حاضرم وزير ارشاد شوم اما بنده مي گويم من حاضرم بروم و خيابان پاستور را جارو بزنم اين اخلاق درست است . جعفر شجوني،عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با خبرنگار آريا تاکيد کرد:بدترين اخلاق اين است که کسي خودش را مدير و مدبر بداند و ديگران را طرد کند .هر کس چنين کاري کند هرگز مسلمان باعد الت و با انصاف نيست و ما اينطور اخلاق ها را اسلامي نمي دانيم. وي افزود:امام براي ما الگو بود مقام معظم رهبري هم براي ما الگو هستند بسياري از افراد متين ،معقول و در عين حال مدير و مدبر توقعي ندارند .اين نظام مال من و شما نيست بلکه مال نفس پاک امام و خون شهدا است.بازي هايي که شيطان ايجاد کرده قربت الي الله نيست مديريت نظام با لياقت بتواند گره ها را باز کند و مشکلات را برطرف کند. اين عضو جامعه روحانيت مبارز اظهار داشت:دولتي سرکار آمده است لذا ما بايد اين ماشين را هول بدهيم تا روشن شود سپس همه سوار شويم برويم به مقصد برسيم.نبايد از اين دولت سهم خواهي کرد و برخي مدعي شوند سهم ما را بدهيد و ما را وزير کنيد. وي ادامه داد:آقايي که الان در مجلس است خيلي هم اخلاق درست و حسابي ندارد ديديم در پيام آمده گفته من حاضرم وزير ارشاد شوم اما بنده مي گويم من حاضرم بروم و خيابان پاستور را جارو بزنم اين اخلاق درست است . شجوني تصريح کرد:دولتي که در راس کار آمده خودش مي داند چه کسي را وزير کند ما به يک روحاني رو آورده ايم بنابراين مراجع تقليد ،جامعه مدرسين ، جامعه روحانيت ، سپاه و بسيج کمک کنند در واقع اگر ما ولايت فقيه را قبول داريم بايد به اين دولت هم کمک کنيم چرخش بچرخد . عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي درباره مسجل شدن حضو ولايتي در دولت يازدهم اظهار داشت:آقاي ولايتي يک انسان متدين وخدوم است در 16سالي که در وزارت خارجه مسئوليت داشت پاکي و طهارت خودش را به تجربه گذاشته و مورد علاقه مقام معظم رهبري نيز هست بنابراين هر جاي ايران بيايد به او خيرمقدم مي گوييم و دوستش داريم.اين اصولگرايان خوب هستند و خوب عمل کرده اند اما بستگي به نظر رييس جمهور منتخب دارد و اميدواريم موفق با