تيترآنلاين 18 مرداد 1391 ساعت 19:44 http://titronline.ir/vdce.x8nbjh87n9bij.html?5035 -------------------------------------------------- عنوان : گل‌هاي آپارتماني استرس را كاهش مي‌دهند -------------------------------------------------- گياهان از شتاب فكري و هيجانات افراد مي‌كاهند و مي‌توانند نوعي ريلكس‌ كننده و تسهيل‌ كننده عمل خودهيپنوتيز باشند كه در آن فرد خود را هيپنوتيزم مي‌كند و به وسيله آن به آرامش مي‌رسد متن : به گفته يك روانشناس، استفاده از گل‌هاي آپارتماني نقش موثري در كاهش اضطراب و استرس دارد. دكتر محمد آيتي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: سر و كله زدن با گياهان و موجودات زنده غيرانساني از اين جهت كه انسان را با طبيعت آشتي داده و در او احساس يكي بودن با طبيعت را ايجاد مي‌كند، تاثير مثبتي بر كاهش اضطراب‌هاي ناشي از هيجان‌ و فشارهاي محيطي مي‌گذارد. وي ادامه داد: البته اين امر مستلزم اين است كه كسي كه از گياهان نگهداري مي‌كند، نگرش خود را هم تغيير دهد. زيرا همواره كساني هستند كه براي زيبايي و دكور آپارتمانشان از گل و گياه استفاده كرده و در خانه‌هايشان فضاي سبز درست مي‌كنند كه اگر در نگرش اين افراد تغيير ايجاد شود و خود را جزئي از طبيعت و موجودات تصور كنند از هيجان‌هايي كه محيط، جامعه و شرايط صنعتي شدن به وجود آورده، دور شده و به تن آرامي مي‌رسند. اين روانپزشك افزود: گياهان از شتاب فكري و هيجانات افراد مي‌كاهند و مي‌توانند نوعي ريلكس‌ كننده و تسهيل‌ كننده عمل خودهيپنوتيز باشند كه در آن فرد خود را هيپنوتيزم مي‌كند و به وسيله آن به آرامش مي‌رسد. وي افزود: اين روش، يكي از روش‌هاي درماني رايج است كه يكي از كاربردهاي مهم آن از بين بردن اضطراب است و بسياري از افراد بدون اين كه آموزش ديده باشند اين روند را تجربه كرده و خود را آرام مي‌‌كنند. وي با اشاره به نگراني‌هاي ناشي از بازي با كامپيوتر و وسايل الكترونيكي در كودكان، افزود: بسياري از كودكان با آن نگرش كه انسان جزئي از طبيعت است و بايد با آن رابطه دو طرفه داشته باشد، آشنا نيستند و اگر والدين تلاش كنند كه آنها را با اين مقوله آشنا كنند و جلوه‌هاي خوب و وقت‌ گذراني با طبيعت را به آنها بياموزند، آنها محكم‌تر و قوي‌تر بار خواهند آمد. وي در پايان توصيه كرد: خانواده‌ها بايد براي گذراندن اوقات فراغت زماني را براي حضور در طبيعت در نظر بگيرند، زيرا اين نگرش باعث مي‌شود از دغدغه‌هاي آنها كاسته