تيترآنلاين 16 فروردين 1390 ساعت 19:54 http://titronline.ir/vdce.v8wbjh8zw9bij.html?2182 -------------------------------------------------- روز بد بهمني عنوان : نشست خبري رئيس كل بانك مركزي از سوي رسانه هاي داخلي تحريم شد -------------------------------------------------- اولين نشست خبري رئيس کل بانک مرکزي درسالي که به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شده است از سوي مهمترين خبرگزاري ها و رسانه هاي مکتوب مورد تحريم قرار گرفت متن : اولين نشست خبري بهمني در سال 90 با اعتراض گسترده خبرنگاران مواجه شد. بر پایه این گزارش، خبرنگاران اکثر رسانه های کشور در اعتراض به روند انتشار بسته بانک مرکزی به عنوان مهمترین موضوع روز نظام بانکی کشور طی روزهای اخیر اعلام کردند که نشست خبری مذکور با محوریت بسته بانک مرکزی در سال 90 دیگر موضوعیت ندارد چون همه موارد آن قبل از برگزاری نشست منتشر شده است. براین اساس اکثر خبرنگاران نشست خبری رئیس کل را ترک کردند. به اين ترتيب اولين نشست خبري رئيس کل بانک مرکزي در سال جديد از سوي مهمترين خبرگزاري ها و رسانه هاي مکتوب مورد تحريم قرار گرفت. پس از بيان انتقادات خبرنگاران حاضر در جلسه در اعتراض به اين رويه نشست خبري را ترک کردند تا وي همچون گذشته با خبرگزاري ويژه خود گفتگو کند. بهمنی پیش از ترک جلسه از سوی خبرنگاران در اظهاراتی به دفاع از عملکرد بانک مرکزی پرداخت و مطرح کرد که با هیچ مسئله ای به صورت گروهی، سیاسی و جناحی برخورد نکرده است. وی گفت: ممکن است در برخی از موارد به صورت اتفاقی با خبرنگاری برخورد و مصاحبه کرده باشم اما مسائل مطرح شده از سوی خبرنگاران مبنی بر یک سویه عمل کردن با رسانه ها را قبول ندارم. دفاعیات رئیس کل بانک مرکزی از برخورد یک سویه و سلیقه ای این بانک با رسانه ها در حالی صورت پذیرفت که خبرنگاران توضیحات بهمنی را نپذیرفتند. در نهایت خبرنگاران همه خبرگزاری های اصلی کشور و همچنین برخی روزنامه ها این جلسه را ترک کردند. گفتني است، اولين نشست خبري بهمني درسالي که به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شده است بدون پوشش خبري رسانه هاي معتبر داخلي ناکام م