تيترآنلاين 31 ارديبهشت 1390 ساعت 16:08 http://titronline.ir/vdce.p8wbjh8ez9bij.html?2461 -------------------------------------------------- عنوان : برخي شهرستان‌ها حتي يك پزشك متخصص هم ندارند -------------------------------------------------- توزيع پزشك در استان‌هاي مختلف و در مراكز استان‌ها به شدت نامناسب است به طوري كه به عنوان مثال در برخي شهرستان‌هايي كه 30 تا 40 هزار نفر جمعيت دارد حتي يك پزشك متخصص هم وجود ندارد! متن : يك كارشناس ارشد اقتصاد بهداشت گفت: توزيع پزشك در استان‌ها به شدت نامناسب است به طوري كه به عنوان مثال در برخي شهرستان‌هاي 30 تا 40 هزار نفري حتي يك پزشك متخصص هم وجود ندارد ولي در مركز استان كه شايد جمعيت فقط آن 3تا 4 برابر باشد متخصصان زيادي وجود دارند. جميل صادقي‌فر در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي از مطب‌ها بسيار شلوغ هستند اظهار داشت: به نظر نمي‌رسد ما پزشك كم داشته باشيم اما توزيع آنها ايراد دارد. وي افزود: توزيع پزشك در استان‌هاي مختلف و در مراكز استان‌ها به شدت نامناسب است به طوري كه به عنوان مثال در برخي شهرستان‌هايي كه 30 تا 40 هزار نفر جمعيت دارد حتي يك پزشك متخصص هم وجود ندارد ولي در مركز استان كه شايد جمعيت آن 3تا 4 برابر باشد متخصصان زيادي مطب دارند. صادقي‌فر تصريح كرد: وضعيت پزشك با وضع فعلي ما مناسب است ولي توزيع آن نامناسب است البته در مقايسه با كشورهاي پيشرفته تعداد پزشك و به خصوص پرستار ما كم است. وي با بيان اينكه ميزان بيماردهي جامعه نيز مهم است، گفت: به نظر مي‌رسد بسياري از افرادي كه به پزشك مراجعه مي‌كنند نيازمند مراجعه به پزشك نباشند. اين كارشناس ارشد اقتصاد بهداشت تصريح كرد: در توزيع پزشك وزارت بهداشت مي‌تواند نقش داشته باشد به عنوان مثال كشورهايي مانند كوبا توانسته‌اند پزشك را به روستاها ببرند كه مطمئناً آنها اين كار را به زور انجام نداده‌اند چرا كه امكانات رفاهي، بهداشتي و شرايط تحصيل در مناطق محروم كمتر وجود دارد و پزشكان ترجيح مي‌دهند آنجا نبا