تيترآنلاين 26 تير 1392 ساعت 20:12 http://titronline.ir/vdcd.o0k2yt0noa26y.html?5944 -------------------------------------------------- عنوان : هنوز هم بيماران از كمبود دارو به ناصرخسرو پناه مي برند -------------------------------------------------- در حاليكه بيماران از كمبود دارو رنج مي برند مسئولين وزارت بهداشت اعلام مي كنند كه هيچ مشكل دارويي نداريم متن : در شرايطي كه بسياري از داروهاي بيماران خاص و سرطاني در معتبرترين داروخانه هاي كشور يافت نمي شود، مي توان با گذري به ناصرخسرو آن دارو را با قيمتي سه برابر تهيه كرد. دكتر رسول خضري، عضو هيئت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهارداشت: معضل دارويي كشور مسئله تازه اي نيست، اما شرايطي كه به علت كمبود و يا نبود دارو به بيماران تحميل مي شود چيزي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت يا بي تفاوت از كنار آن عبور كرد. وي تصريح كرد: در حاليكه بيماران از كمبود دارو رنج مي برند مسئولين وزارت بهداشت اعلام مي كنند كه هيچ مشكل دارويي نداريم و شايد اين به دليل عدم اطلاع مسئولين اين وزارت خانه از اوضاع حاكم بر شرايط دارويي كشور مي باشد. وي افزود: بيماران خاص با چندين ماه تأخير داروي خود را دريافت مي كنند و در واقع بيماري شان در مسير عود و سير غيرقابل كنترل قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه مديريت نادرست حاكم بر حوزه سلامت موجب شده كه مقادير زيادي دارو در گمرك فاسد شود، خاطرنشان كرد: و از سوي ديگر بيماران در نبود دارو بسوزند و بسازند. وي يادآور شد: در اين بين بانك مركزي هم با حذف ارز مرجع وضعيت دارويي را دچار چالش و مشكلات فراواني كرده و شرايط براي سودجويي مافياي دارو كاملاً مهيا شده است به گونه اي كه دارويي كه در معتبرترين داروخانه هاي كشور يافته نمي شود، با قيمت سه تا چهار برابر در ناصرخسرو قابل تهيه است. وي خاطرنشان كرد: تهيه دارو در ناصرخسرو از مافياي قوي و نظارت اندك مسئولين خبر مي