تيترآنلاين 10 بهمن 1391 ساعت 10:17 http://titronline.ir/vdcd.j0k2yt0oka26y.html?5485 -------------------------------------------------- عنوان : اجراي فاز دوم هدفمندي با افزايش ۵ برابري قيمت ها امکان پذير نيست -------------------------------------------------- فاز دوم هدفمندي اجرا مي شود اما نه با افزايش ۵ برابري قيمت ها چرا که با اين افزايش قيمت اجراي اين فاز امکان پذير نيست متن : جلسات مجلس و دولت سه رويکرد دارد که دو رويکرد آن به نفع دولت و يک رويکرد که خواسته مقام معظم رهبري بود به نفع ملت است. به گزارش موج، ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در خانه ملت با اشاره به شيوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارداشت:‌ اجراي فاز دوم هدفمندي در جلسات مورد بررسي قرار گرفت اما سوال از دولت اين است که اجراي فاز دوم هدفمندي با افزايش ۵ برابري قيمت ها يا افزايش ۲ برابري امکان پذير است. وي با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت ادامه داد: جلسات مجلس و دولت سه رويکرد دارد که دو رويکرد آن به نفع دولت و يک رويکرد که خواسته مقام معظم رهبري بود به نفع ملت است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه يکي از رويکردها پرداخت بدهي پيمانکاران از محل صندوق توسعه ملي است، اضافه کرد:‌ منابع صندوق توسعه ملي براي بخش خصوصي، ايجاد اشتغال، تعاوني ها و مسائلي از اين جمله است اما دولت مي خواهد بدهي پيمانکاران که حدود ۷ الي ۸ هزار ميليارد تومان است را از محل اين منابع پرداخت کند که اين امر به نفع دولت خواهد بود. نديمي ضمن اعلام اينکه برداشت با نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ نه با ارز بازار آزاد براي پرداخت دستمزد پيمانکاران نيز رويکرد بعدي است که نفع دولت را در پي دارد، گفت: اما رويکرد حمايت از اقشار جامعه با تاکيد مقام معظم رهبري که حدود ۳ الي ۴ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي است به نفع ملت خواهد بود. نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در مجلس ادامه داد: البته اقشار تحت نظر کميته امداد و بهزيستي براي حمايت نقدي يا غيرنقدي در دستور کار قرار دارند و احتمالا تا دهک هاي ۵ يا ۷ جامعه را نيز شامل مي شوند اما مبلغ و چگونگي آن هنوز نهايي نشده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره موضوعات مطرح شده در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها خاطر نشان کرد: فاز دوم هدفمندي يارانه ها قطعا قبل يا بعد از انتخابات اجرا مي شود اما سوال از دولت اين است که فاز دوم را مي خواهد با افزايش ۵ برابري قيمت ها اجرا کند يا خير؛ آيا با شارژ منابع ريالي يا روش هاي ديگر؟ فاز دوم هدفمندي اجرا مي شود اما نه با افزايش ۵ برابري قيمت ها چرا که با اين افزايش قيمت اجراي اين فاز امکان پذير ن