تيترآنلاين 21 اسفند 1390 ساعت 21:06 http://titronline.ir/vdcd.f0o2yt0soa26y.html?4314 -------------------------------------------------- عنوان : صنایع دستی در برخی از مناطق کشور مرده است -------------------------------------------------- هرکه برای خرید صنایع دستی به مناطقی مانند تنکابن ورامسر می‌‌رود با محصولات ساخت چین روبرو می‌شود وهیچ اثری ازصنایع دستی محلی نیست. متن : عضو فراکسیون گردشگری مجلس گفت: صنایع دستی در بعضی ازمناطق کشور به دلیل سیاستگذاری‌های غلط و مدیریت ناکارآمد مرده است. ابوالفتح نیکنام درگفت‌‌وگو با خانه ملت، با اشاره به‌اینکه واردات محصولات صنایع دستی ساخت چین لطمه بزرگی به صنایع دستی کشورزده است، ادامه داد: هرکه برای خرید صنایع دستی به مناطقی مانند تنکابن ورامسر می‌‌رود با محصولات ساخت چین روبرو می‌شود وهیچ اثری ازصنایع دستی محلی نیست. انگار دراین مناطق هیچ فعالیتی در این عرصه انجام نمی‌شود. نماینده تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این‌که «صنایع دستی فقط در بعضی از شهرهای کشورمانند اصفهان متمرکز شده است»، افزود: این هنر-صنعت می‌تواند بدون حمایت‌های دولت هم فعالیت‌هایش را در شهری مانند اصفهان ادامه دهد، اما در برخی نقاط دیگر باید برای توسعه آن سرمایه‌گذاری کرد. هنر ما این است که صنایع دستی را درمناطق دیگرکشور نیززنده نگهداریم و با مدیریت صحیح، انگیزه فعالیت در آن را برای همه بوجود آوریم. وی با تاکید براستفاده ازتجارب کشورهای دیگردرحمایت ازصنایع دستی، ابرازداشت: درژاپن، کارخانه‌های بزرگ تولید ظروف چینی وجود ندارد وافراد با سلیقه خودشان روی این صنایع کار می‌کنند. همین ذوق وتنوع است که برای دنیا جذاب است و از سویی سبب رونق صنایع دستی در این کشور می‌شود. نیکنام استفاده ازصنایع دستی درزندگی روزمره مردم را ضروری دانست و گفت: درفرهنگ ما صنایع دستی به عنوان یک کالای تزیینی استفاده می‌شود درحالی که می‌توانیم علاوه بر زیبایی، از این ابزار استفاده کن