تيترآنلاين 28 ارديبهشت 1389 ساعت 0:23 http://titronline.ir/vglakanu149na.h644.5k,.html -------------------------------------------------- عنوان : روساي جمهوري كه عكاس شدند! -------------------------------------------------- در اين نشست مقامات ارشد سه كشور هوس عكاسي هم كردند و با گرفتن چند عكس حواشي ديگري را به ثبت رساندند متن : تيترآنلاين - بعد از توافق سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه بر سر تبادل سوخت، عکاس همراه رئیس جمهور برزیل دوربین خود را به داسیلوا داد تا از عکاسان عکس یادگاری بگیرد و پس از آن، دوربین را به احمدی نژاد داد که او هم از عکاسان عکس یادگاری بگیرد و در نهایت رئیس جمهور همدوربین عکاسی را به اردوغان داد تا وی هم بتواند عکس یادگاری ازعکاسان بگیرد.