تيترآنلاين 2 فروردين 1390 ساعت 11:16 http://titronline.ir/vdcb.gb5urhb8ziupr.html?2107 -------------------------------------------------- عنوان : مجسمه هاي نوروزي -------------------------------------------------- شهرداری تهران در یک اقدام نمادین مجسمه های نوروزی در مناطق مختلف شهر تهران با سفرهای هفت سین برگزار کرده است متن : تيترآنلاين - شهرداری تهران در یک اقدام نمادین مجسمه های نوروزی در مناطق مختلف شهر تهران با سفرهای رنگین هفت سین برگزار کرده