تيترآنلاين 23 خرداد 1390 ساعت 20:52 http://titronline.ir/vdcb.gb5urhb05iupr.html?2602 -------------------------------------------------- عنوان : بزرگترین مزرعه تولید برق از انرژی خورشیدی در فرانسه -------------------------------------------------- باید دید نتیجه اینگونه حرکت ها منجر به دست کشیدن کشورهایی چون فرانسه از انرژی هسته ای – باتوجه به خطرات و مخاطرات آن – و رویکردی رو به جلو به سمت انرژی پاک و سبز خورشیدی خواهد داشت ؟؟ متن : فرانسه با دارا بودن نیروگاه های اتمی جهت تهیه و تامین انرژی مورد نیاز خود در اروپا معروف است اما این دلیل نمی شود این کشور چشمان خود را بر روی تامین انرژی از طریق منابع ارزانتر و سالمتر ببندد مخصوصا با توجه به اتفاقات اخید در خصوص نیروگاه اتمی ژاپن که به نوعی بیم استفاده از این انرژی را در بین مردم و سران کشورها انداخته است . در فرانسه مزرعه ای با مساحت ۸۹ هکتار ایجاد شده که محصول آن نیروی برق با استفاده از انرژی پاک خورشیدی است . در این مساحت پنل های خورشیدی در سطحی وسیع برای مهار و تبدیل نیروی خورشید ایجاد شده اند که قرار است در سال ۱۸٫۲ مگاوات برق تولید نماید و در راستای تکمیل پروژه قرار است این مساحت به ۲۰۰ هکتار برسد و سالیانه ۱۰۰ مگاوات برق از این مزرعه ( یا همان نیروگاه خورشیدی ) تولید شود. این پروژه با این میزان توان تولید سالیانه بزرگترین نیروگاه خورشیدی در اروپااست و باید دید نتیجه اینگونه حرکت ها منجر به دست کشیدن کشورهایی چون فرانسه از انرژی هسته ای – باتوجه به خطرات و مخاطرات آن – و رویکردی رو به جلو به سمت انرژی پاک و سبز خورشیدی خواهد داش