تيترآنلاين 9 آذر 1390 ساعت 20:28 http://titronline.ir/vdcb.abfurhb0ziupr.html?3647 -------------------------------------------------- عنوان : تمامی نویسندگان مقالات چاپ شده در نشریات معتبر تشویق می شوند -------------------------------------------------- مقاله هایی كه جنبه كاربردی دارند و مشمول یكی از موارد فوق نیز هستند پس از محاسبه و با اعمال ضریب 5/1 تعیین می شود و مبلغ تشویقی آنها 5/1 برابر بیشتر از دیگر مقالات است متن : رییس مركز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: براساس شیوه نامه ای جدید تمامی نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی تشویق می شوند. دكتر 'مظفر شریفی' خاطرنشان كرد: این شیوه نامه به تازگی به منظور تشویق اعضای هیات علمی وزارت علوم برای انتشار مقاله در مجلات علمی معتبر بین المللی و داخلی به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی هیات امنایی كشور ابلاغ شده است . وی هدف از این كار را ارتقای جایگاه ایران در تولید علم جهان و نیز تقویت و گسترش نشریات علمی معتبر داخلی برای تحقق اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی كشور اعلام كرد . رییس مركز برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم در مورد نحوه اجرای این شیوه نامه گفت: ضریب تاثیر نشریه در سال انتشار، در این شیوه نامه مد نظر قرار گرفته است كه در این خصوص برای نشریات نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی (ISI)، از ضریب تاثیر كل و برای نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، از ضریب تاثیر متوسط استفاده می شود. وی افزود: تمامی مقاله هایی كه در مجلات معتبر چاپ می شوند مشمول این شیوه نامه خواهند بود و به تناسب رتبه و نوع مقاله از دریافت مبلغ تشویقی برخوردار خواهند شد. دكتر شریفی در خصوص نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله خاطر نشان كرد: مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجلات نمایه شده در JCR و مقاله چاپ شده در مجلات نمایه شده در ISC با استفاده از فرمول های جداگانه ای محاسبه می شود، همچنین هر مقاله كه در مجلات به غیر از مجلات نمایه شده در JCR مثلا در نشریات نمایه شده در پایگاه های استنادی Web of Scienceو Scopus چاپ شده باشد، تشویق می شود. رییس مركز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: مقاله هایی كه جنبه كاربردی دارند و مشمول یكی از موارد فوق نیز هستند پس از محاسبه و با اعمال ضریب 5/1 تعیین می شود و مبلغ تشویقی آنها 5/1 برابر بیشتر از دیگر مقالات ا