تيترآنلاين 28 مهر 1390 ساعت 10:16 http://titronline.ir/vdcb.0bfurhbfwiupr.html?3368 -------------------------------------------------- عنوان : علي مطهري : مرد ها بايد قلبا زن ذليل باشند -------------------------------------------------- اگرچه مي گوييم رئيس خانواده مرد است، اما عملا زن ها رئيس خانواده اند متن : پسر شهيد مطهري اينبار در رابطه با مسايل روز جامعه، در رابطه با جوانان كه بيشترين قشر جامعه را تشكيل مي‌دهند مي‌گويد، حرفهاي دكتر مطهري هميشه كمي متفاوت است. علي مطهري مي گويد: در جامعه ما دختر وپسر گاهي با هم دوستي هايي دارند كه پدر ومادر در جريان هستند كه چه بهتر است كه اين دوستي ها در قالب ازدواج موقت در بيايد. اما بخوانيد ادامه گفت و گويمان با فرزند شهيد مطهري. اولين سوال را با حقوق زنان آغاز مي‌كنيم، از چه زماني در جوامع حقوق زن مورد احترام قرار گرفت؟ در دنياي اسلام از آغاز ظهور اسلام حقوق زن مورد توجه واقع شد. اما در اروپا بعد از انقلاب كبيرفرانسه كم كم به حقوق زن توجه شد و خيلي از مسائلي را كه اسلام 1000 سال قبل به آنها توجه كرده بود تازه متوجه شدند كه مثلا زن هم حق تحصيل و يادگيري دارد و بايد زمينه اي براي شكوفايي اين استعداد او فراهم كنيم. آزادي زنان را معنا مي‌كنيد؟ زن از لحاظ گرايشات فطري مانند مرد است. در چند دهه اخير زن انسان بودن خودش را بازيافت وحركت خوبي بود ولي به نام تساوي حقوق زن و مرد، زن غربي زن بودن خود را از دست چون تفاوت هاي طبيعي ميان زن و مرد را ناديده گرفتند وبسياري از نظامات خانوادگي را برهم زدند واحترام زن را پايمال كردند. زن‌ها رييس خانواده‌اند يا مردها؟ همان طور كه مرد از نظر بدني قدرت بيشتري دارد، زن قدرت تسلط بر روح وقلب مرد را داراست.تسلط مرد بر زن تسلط ظاهري است اما تسلط زن بر مرد تسلط روحي وقلبي است. در واقع اگرچه مي گوييم رئيس خانواده مرد است ،اما عملا زن ها رئيس خانواده اند. رياست زنها در خانواده‌هاي غربي هم صدق مي‌كند؟ خير، خانواده در غرب مانند تاسيس يك شركت تجاري است كه 50 درصد سرمايه را مرد مي آورد و50درصد را زن، و عواطف در زندگي آنها كمتر دخالت دارد. اما در اسلام اين موضوع متفاوت است. اسلام احترام زن را حفظ مي كند و مرد مسئول نفقه وخرجي زن است واساسا ازدواج با خواستگاري مرد شروع مي شود كه اين نمايانگر نوعي احترام به زن است. خانواده در اسلام بر اساس عواطف زوجين نسبت به يكديگر و وحدت روحي زوجين پايه گذاري مي شود. يعني شما با رياست زنان در خانواده مشكلي نداريد؟ بايد هم اين طور باشد، بايد مرد آنقدر همسر خود را دوست داشته باشد كه در مقابل خواسته هاي او خاضع باشد، البته نه در آنجا كه مصالح خانواده زير پا گذاشته شود. خداوند همان طور كه يك نوع برتري از نظر نيروي بدني به مرد داده، از آن طرف هم به زن يك برتري از نظرجاذبه وتسلط بر قلب مرد داده است. شما تفاوت بين زن ومرد قائل هستيد ويا مي گوييد كاملا با هم برابر هستند؟ ببينيد،هر دو انسان هستند ،اما بايد تفاوت هاي طبيعي بين آنها را قبول كنيم. اشتباه بعضي غربي ها و روشن فكران خودمان را مرتكب نشويم كه مثلا مي گويند هيچ تفاوتي نيست ودر همه مسائل يكسان باشند. به تعبير استاد شهيد مطهري ما قائل به تساوي حقوق زن و مرد هستيمنه تشابه حقوق آنها. يك جمله اي است كه مي گويد: زن مرد گير است و مرد جهان گير.در واقع زن به دنبال قلب مرد است ومي خواهد قلب او را تسخير كند ولي مرد به دنبال تسخير جهان است و به دنبال تصاحب زن و استفاده جنسي از اوست. شهيد مطهري فرمودند:مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت. زن و مرد را مثال مي زنند به شمع و پروانه يا به گل و بلبل كه بلبل عاشق گل است وگل معشوق واقع مي شود. و اما درباره رابطه دختر وپسر چه نظري داريد؟ اگر بخواهد رابطه ميان آنها به حد صميمي شدن برسد بايد به يكديگر محرم شوند، در درجه اول به صورت ازدواج دائم و اگر امكان پذير نيست، به صورت ازدواج موقت. روابط آزاد مانند آنچه كه دنياي غرب هست و ميان ما هم تا حدي رواج يافته مورد نهي اسلام است. دليل گرايش جوان ها به زندگي غربي چيست؟ اين رابطه بايد به گونه اي باشد كه آزادي به معني درست وغريزه جنسي در چهارچوب درست وقانوني انجام پذيرد.ما نمي توانيم بگوييم كه جوان ها همه بسوي زندگي غربي روي آورده اند،البته آثاري از زندگي غربي طبيعي است كه در كشور ما هم وجود دارد ودر بعضي موارد ما از سبك زندگي اسلامي دور شده ايم وبه سوي غرب در حركت هستيم. متاسفانه ما نيامديم نظام خانوادگي اسلام را درست براي مردم توضيح دهيم.يك عده فكر مي كنند كه زندگي اسلامي اين است كه تا زماني كه ما نمي توانيم ازدواج كنيم بايد محروميت جنسي را تحمل كنيم. شرايط زندگي امروز به گونه اي است كه پسر ها در 27-28 سالگي مي توانند ازدواج كنند ودختر ها هم عده اي كه مي خواهند بعد از اتمام تحصيلاتشان ازدواج كنند، در22-23 سالگي. پس طبيعتا فاصله اي حدود 10 تا 12 سال بين بلوغ طبيعي و بلوغ اجتماعي به وجود مي آيد.حال در اين 10-12 سال اين جوان با غريزه جنسي خودش چه بايد بكند؟ عده اي مي گويند در اين مدت كه غريزه جنسي در اوج خودش است بايد تحمل كند تا زماني كه ازدواج كند و يك عده هم مي گويند بايد اين هنجار ها را شكست و روابط بايد آزاد باشد و خود آنها تشخيص مي دهند با چه كسي باشند و بعد از اين 10-12سال اگر خواستند با هم ازدواج مي كنند و اگر نخواستند، هر كسي برود همسر مورد نظر خود را انتخاب كند. به اين تر تيب هر دختر وپسري قبل از ازدواج در واقع تجربه هاي زياد زناشويي دارد و در حالي كه آن دوره نشاط جنسي خود را گذرانده ،حالا كه خسته شده است مي آيد تا توليد فرزند كند وبراي همين ازدواج مي كند. توصيه اسلام در اين باره چيست؟ از نظر اسلام يا بايد در آغاز جواني ازدواج كرد وتشكيل خانواده داد ويا اگر براي كسي امكان پذير نيست وتحت فشار است مي‌تواند ازدواج موقت انجام دهد تا موقعيت ازدواج دائمش فراهم شود. آيا اين مساله باعث هرج ومرج نمي شود و رواج همان زندگي غربي نيست كه آن را نهي كرديد؟ خير، ضررش بسيار كمتر از روابط آزاد است. وقتي ازدواج موقت در كار بيايد يك زن فقط با يك مرد ارتباط دارد. البته در مورد دختر باكره اكثر مراجع تقليد ازدواج موقت او را منوط به اجازه پدر كرده اند، چون بالاخره يك دختر جوان مرد ها را آنطور كه بايد نمي شناسد يعني با اند ك زمزمه محبتي از طرف يك جوان به او، ممكن است جذبش شود واين پدر است كه صلاح او را تشخيص مي دهد كه آيا اين جوان واقعا او را دوست دارد ومي تواند او را خوشبخت كند يا فشار غريزه جنسي است كه او را وادار به ابراز محبت كرده. به همين علت است كه گفته اند ازدواج دختر باكره بايد با اجازه وليّ او باشد. البته بعضي از مراجع هم هستند كه اجازه پدر را شرط نمي دانند. بايد توجه كرد كه اسلام هيچگاه محدوديت جنسي را تجويز نمي كند،چون اين كار منجر به عقده هاي رواني مي شود وبه شكل رفتار هاي ناهنجار وگاهي به شكل جنايت بروز پيدا مي كند.اصلا خود مساله نقش غريزه جنسي در تكوين شخصيت انسان يك مساله بسيار مهم است.فرويد به اين موضوع پرداخته است اما متاسفانه افراط كرده است. نظر شما در اينباره چيست؟ در جامعه ما دختر وپسر گاهي با هم دوستي هايي دارند كه پدر ومادر در جريان هستند. در اين صورت اگر امكان ازدواج دائم نيست، چه بهتر كه اين دوستي ها در قالب ازدواج موقت در بيايد تا گناه رخ ندهد. وقتي پدر راضي است چرا اين رابطه به صورت گناه آلود باشد؟ به همين علت بهتر است در غالب اسلامي باشد.مدتي و مهري برايش معين كنند واگر فرضا اين ازدواج منجر به توليد فرزند شد، او فرزند قانوني وشرعي آنهاست. به خاطر داريد كه پدرتان در اينباره چه نظري داشتند؟ ايشان توجه ويژه اي به اين موضوع داشته اند واينكه اساسا ما در اسلام محدوديت جنسي نداريم ولي در درجه اول مي گويند: كه اصلا ذهن خودتان را درگير اين مسائل نكنيد و از مسائل جنسي به ديگر مسائل سوق دهيد. در واقع براي كنترل اين دو غريزه، دو اصل قرار داده شده است: 1-ارضاي اين غريزه در حد طبيعي 2- عدم تحريك جنسي اسلام نمي گويد شما مرتبا برويد شبكه هاي ماهواره اي را نگاه كنيد و صحنه هاي محرك جنسي را ببينيد وبعد خودتان را نگه داريد.اسلام مي گويد اصلا نگاه نكنيد وخود را وارد اين حوزه نكنيد، اصلا به نامحرم به قصد لذت نگاه نكنيد. آيا پوشش مي تواند از تحريكات جلوگيري كند؟ بله تا حد قابل توجهي، پوشش اسلامي زن ومرد. توجه داشته باشيد كه اسلام فقط نمي گويد زن پوشش مناسب داشته باشد. زن و مرد نبايد لباس هاي محرك بپوشند مخصوصا زن ها،چون زن مظهر تحريك وجاذبه است، و نگاه آنها هم نبايد توام با لذت باشد مخصوصا مردها چون نگاه كردن و نظر بازي بيشتر درباره مردان صادق است و مرد در طبيعت خود نظر باز و چشم چران است! اما در عين حال اگر جواني بسيار تحت فشار است اول تلاش كند براي ازدواج دائم ،چون اگر شما قبل از ازدواج با همسر خودت، هيچ تجربه زناشويي با كس ديگري نداشته باشي اين پيوند بسيار محكم تر مي شود تا اينكه با 20 نفر رابطه جنسي داشته اي وحالا با اين مي شود 21! پس مهم است كه دو جوان كه با يكديگر ازدواج مي‌كنند اولين تجربه‌شان باشد؟ بالاخره خيلي متفاوت است كه اولين تجربه جنسي با همسر دائم خودت باشد وهيچ كدام تا به حال هيچ دوستي از جنس مخالف نداشته باشند واين امر سبب پايداري بيشتر ازدواج و خانواده مي شود. اما اگر واقعا براي يك جوان امكان پذير نيست و علي رغم تلاش او براي منصرف كردن ذهن او از مسائل جنسي، تحت فشار جنسي است،بحث ازدواج موقت به ميان مي آيد. به نظر شما موضوع تعدد زوجات مي تواند بعضي معضلات جامعه را حل كند؟ بله، تعدد زوجات خود يك راه حل يك معضل اجتماعي است، چون معمولا تعداد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج بيشتر است. اين حكم هوشياري و دور انديشي اسلام را مي رساند چون اگر ما چنين قانوني را نداشتيم بعضي از خانم ها بدون شوهر مي ماندند و آرام نمي گرفتند و خانواده ها را متزلزل مي كردند. فكر نمي كنيد مطرح كردن بحث تعدد زوجات و ازدواج موقت چهره شما را نزد دختران جوان بد جلوه دهد؟ فكر نمي كنم، من از آنها مي خواهم واقع بين باشند. اگر بروند درباره نظام خانوادگي اسلام تحقيق كنند متوجه مي شوند كه اين امر خود حقي است براي خانم ها، و به تعبير شهيد آيت الله مطهري،تعدد زوجات از حقوق زن است نه