تيترآنلاين 30 خرداد 1389 ساعت 13:27 http://titronline.ir/vdcak0ny149ni.5k4.html?467 -------------------------------------------------- عنوان : موسيقي جدي ايران زير زميني شده است! -------------------------------------------------- اين موسيقي جدي ماست که زيرزميني شده است و حالا در بيشتر خانه ها فقط موسيقي هاي زيرزميني شنيده مي شود و اين موضوع پنهان نيست متن : تيترآنلاين - محمدرضا لطفي در آستانه برگزاري کنسرتش در شيراز از شرايط برگزاري کنسرت در شهرستانها سخن گفت وي ادامه داد: متأسفانه روحيه همکاري و وحدت در ميان هنرمندان به دشمني و اضمحلال رسيده است در حالي که اين هنرمندان، ملي هستند و بايد بي طرفانه حرکت کنند تا وحدت ملي را به ثبات برسانند. محمدرضا لطفي گفت: مگر کسي وقتي بليت کنسرت را مي خرد از او درباره اعتقاداتش مي پرسند. هرکس بينش و جهان بيني خودش را دارد و اين تفکر در افکار عمومي باعث رکود هنري مي شود. بايد توجه کرد که اين شرايط در ساير کشورهاي دنيا نيست، هرکس بينش خود را دارد، افراد ساعت ها با يکديگر بحث مي کنند ولي دوستي آن ها سر جايش است و اگر ما هم بتوانيم به آن درجه برسيم بسيار خوب است ولي شرايط فعلي ايران باعث رکود کار هنري و عدم ارتباط هنرمندان با يکديگر شده است. بدنه اداري دفتر موسيقي دغدغه موسيقي ندارد به گزارش تيترآنلاين به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران، محمدرضا لطفي درباره نظام اداري حاکم بر موسيقي کشور نيز گفت: افراد اداري در وزارت ارشاد بايد داراي سرشت فرهنگي باشند و بتوانند به اصول هنري با دقت و دغدغه نگاه کنند و نبايد کسي را که در اداره آب و برق کار کرده است بر سر کارهاي هنري آورد. اين هنرمند معتقد است: متأسفانه در وزارت ارشاد چنين اتفاقي افتاده است و مسلما هنرمند با فرد اداري که سابقه فعاليت هنري ندارد و هنر برايش دغدغه اي نيست، حرفي براي گفتن ندارد. موسيقي جدي ايران زيرزميني شده است! او درباره وضعيت فعلي موسيقي در ايران و شنيده هايي مبني بر حضور برخي خوانندگان در کشور گفت: مردم مصرف کننده اند، چه کسي از فيلم فارسي ها حمايت مي کند؟ همين مردم هستند که آن ها را مي بينند. يک زماني خودجوش از يک افرادي براي حضور در کشور دعوت مي کنيم که براي فرهنگ ما خوب است و اين مشکلي را پيش نمي آورد اما در شرايط ديگري که براي اين مردم خوب نيست با پول هاي گزاف، از خارج از کشور، افرادي را دعوت مي کنند که اين به ضرر مردم است و اين درواقع فساد اداري شرايط موجود را نشان مي دهد. لطفي درباره موسيقي زيرزميني در ايران معتقد است: اين عبارت در کشور برعکس شده است، موسيقي زيرزميني کاملا روي زمين است و اين موسيقي جدي ماست که زيرزميني شده است و حالا در بيشتر خانه ها فقط موسيقي هاي زيرزميني شنيده مي شود و اين موضوع پنهان نيست و گاه ذهن ما را به اينجا مي برند که احتمالا سياستي پنهان براي فعاليت هاي آن ها وجود دارد که باعث حمايت از موسيقي زيرزميني است و موسيقي جدي اين همه مشکل بر سر راه دارد. وي افزود: اگر يک موسيقي زيرزميني روي اينترنت قرار بگيرد هيچ مشکلي پيش نمي آيد و همه آن را دانلود مي کنند و اصلا مطرح نمي شود. اما اگر من يک تصنيف را ضبط کنم و روي اينترنت قرار دهم به سرعت به سراغ من مي آيند و مي گويند که تصنيف غيرمجاز و بدون اجازه را برروي اينترنت قرار داده اي و با من برخورد مي کن