تيترآنلاين 13 تير 1392 ساعت 19:27 http://titronline.ir/vdca.onmk49na05k14.html?5897 -------------------------------------------------- عنوان : وقتی گرسنه هستید، تصمیم نگیرید! -------------------------------------------------- وقتی فرد گرسنه است نیمکره چپ برخلاف قاعده عمل می کند و به درستی به فعالیت های خود ادامه نمی دهد؛ از این رو بسیاری از تصمیمات که در آن لحظه گرفته می شود، برخلاف اصول است متن : دانشمندان در جدیدترین بررسی ها و یافته های خود نشان دادند، گرسنگی سبب می شود قسمتی از فعالیت های نیمکره چپ مغز مختل شود. به گزارش شبکه خبر، وقتی فرد گرسنه است نیمکره چپ برخلاف قاعده عمل می کند و به درستی به فعالیت های خود ادامه نمی دهد؛ از این رو بسیاری از تصمیمات که در آن لحظه گرفته می شود، برخلاف اصول است. بررسی ها نشان می دهد: بسیاری از تصمیماتی که در روز می گیریم، در نیمکره چپ، حل و فصل و بررسی می شود و اگر مغز، احساس خوبی به آن تصمیم داشته باشد، حس خوب و مقبولی را به بدن می دهد. بر اساس اعلام پژوهشگران، در هنگام گرسنگی، این حس که از طرف مغز به بدن منتقل می شود، سبب می شود پس از رفع گرسنگی، نظر خوبی به تصمیم خود نداشته باشیم؛ از این رو، دانشمندان و پزشکان توصیه می کنند هنگامی که کاملا سیر هستید و بدن با هیچ مشکلی رو به رو نیست، تصمیم های مهم و روزمره خود را بگیر