تيترآنلاين 5 شهريور 1392 ساعت 21:39 http://titronline.ir/vdca.mnik49nwa5k14.html?6058 -------------------------------------------------- عنوان : بازار سياه پيوند اعضا در فضاي مجازي -------------------------------------------------- متاسفانه هم اكنون ساز و كار نظارتي مشخصي در مورد تبليغات پيوند اعضا در فضاي اينترنتي وجود ندارد و با يك جستجوي ساده در اينترنت مي توان به بازارهاي سياه پيوند اعضا دست يافت متن : خريد و فروش كليه، كبد، پلاسما و مغز استخوان مدتي است كه از فضاي كنار بيمارستان ها به دنياي مجازي راه پيدا كرده موضوعي كه مدير مركز پيوند اعضاي بيمارستان امام خميني (ره) آن را تخلف و غيرقانوني مي داند. متاسفانه هم اكنون ساز و كار نظارتي مشخصي در مورد تبليغات پيوند اعضا در فضاي اينترنتي وجود ندارد و با يك جستجوي ساده در اينترنت مي توان به بازارهاي سياه پيوند اعضا دست يافت. بسياري از افرادي كه متقاضي فروش اعضاي بدن خود هستند، نياز مالي را دليل اصلي اين كار عنوان مي كنند. متداول ترين تبليغات پيوند اعضا در فضاي مجازي مربوط به كليه است اما اخيرا كبد هم به فهرست فروش اعضاي بدن اضافه شده است و به طور مثال در يكي از اين تبليغات با عنوان فروش كبد زنده روبرو مي شويم كه منظور فروش كبد از فرد زنده و نه مرگ مغزي است. جالب آنجاست كه افراد، اعضاي خود را همانند يك كالاي معمولي در معرض فروش قرار مي دهند گويي صحبت بر سر فروش پرتقال و سيب است. اما اينكه بيماران و خانواده هاي آنان تا چه حد مي توانند به تبليغات اينترنتي در اين زمينه اعتماد كنند ، موضوعي است كه همه مسوولان و كارشناسان نظام سلامت متفق القول براين باورند كه اين تبليغات چيزي جز يك دروغ بزرگ و كلاهبرداري محض نيست. **امكان پيوند كبد از فرد زنده غيرخويشاوند وجود ندارد مدير برنامه پيوند كبد دانشگاه علوم پزشكي تهران به خبرنگار ايرنا مي گويد: اخيرا در برخي سايت هاي اينترنتي ، صحبت از خريد و فروش كبد مي شود در حاليكه اصلا امكان پيوند كبد از فرد زنده به بيمار وجود ندارد. دكتر علي جعفريان مي افزايد: البته امكان اهداي كبد از دهنده عضو وجود دارد اما اين امر فقط در شرايط بسيار استثنايي امكان پذير است به طور مثال كودكي نياز به پيوند كبد دارد و فرد دهنده مرگ مغزي براي او پيدا نمي شود چراكه سايز (اندازه) كبد بايد متناسب با كودك باشد. وي ادامه مي دهد: پيوند كبد براي ۹۰ درصد گيرندگان از فرد دچار مرگ مغزي انجام مي شود اما براي گروهي از كودكان بايد از پيوند كبد از فرد زنده آن هم فقط از بستگان درجه يك او مانند پدر، مادر، خواهر و برادر ، استفاده شود و حتي از كبد پسرخاله او هم نمي توان استفاده كرد. مدير برنامه پيوند كبد دانشگاه علوم پزشكي تهران خاطرنشان مي كند پيوند كبد حتي در بهترين و پيشرفته ترين كشورهاي دنيا با احتمال خطر مرگ و مير روبرو است. جعفريان مي گويد: خريد و فروش كبد در اينترنت به معناي واقعي، قابل اجرا نيست و موضوعيت ندارد؛ در ايران نيز فقط بيمارستان نمازي شيراز، پيوند كبد از دهنده زنده را انجام مي دهد. وي تصريح مي كند تبليغات پيوند كبد در فضاي مجازي يا با هدف سوء استفاده هاي مالي طراحي شده يا اينكه آدم بيكاري اقدام به تبليغ كرده است. مدير برنامه پيوند كبد دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اينكه سال گذشته ۴۶۰ پيوند كبد در كشور انجام شده است، مي گويد: اكنون نيازمند عضو كبد هستيم و اينطور نيست كه همه بيماران را پيوند كرده باشيم اما به هيچوجه نبايد به تبليغات اينترنتي در اين زمينه اعتماد كرد. **پيوند اعضا فقط تحت پوشش سيستم دولتي انجام مي شود دكتر حسن بهرامي نسب مدير مركز پيوند اعضاي بيمارستان امام خميني (ره) نيز به خبرنگار ايرنا مي گويد: مردم نبايد به تبليغات اينترنتي پيوند اعضا اعتماد كنند چراكه بطور مثال سيستم پيوند كليه در كشور تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستان هاي دولتي است. وي مي افزايد: اگر هم پيوند اعضا بخواهد از سوي بخش خصوصي هدايت شود ، اين كار از كانال انجمن حمايت از بيماران كليوي صورت مي گيرد. مدير مركز پيوند اعضاي بيمارستان امام خميني (ره) تصريح مي كند خريد و فروش اعضا در ايران تحت سيستم مشخصي انجام مي گيرد و استفاده از اينترنت در اين مورد معنا ندارد. بهرامي نسب تاكيد مي كند خريد و فروش اعضاي بدن در اينترنت كلاهبرداري محسوب شده و تخلف و غيرقانوني است. **هيچگونه موردي از خريد و فروش پيوند مغز استخوان در ايران اتفاق نيفتاده است رييس بانك اهداي سلول هاي بنيادي ايران نيز در گفت و گو با ايرنا با اشاره به دروغ بودن خريد و فروش مغز استخوان در فضاي مجازي، مي گويد: سيستم پيوند مغز استخوان در كشور به گونه اي طراحي شده است كه تاكنون هيچ مورد از خريد و فروش آن خارج از شبكه (بانك اهداي سلولي هاي بنيادي ايران) ، اتفاق نيفتاده است. دكتر اميرعلي حميديه با قبيح خواندن انتشار تبليغات فروش مغز استخوان در فضاي مجازي، مي افزايد: رسانه ها بايد با اطلاع رساني هاي لازم جلوي اين كار را بگيرند. وي تاكيد مي كند خريد و فروش مغز استخوان در فضاي مجازي امكان پذير نيست و پيوند مغز استخوان غيرخويشاوند فقط در بيمارستان شريعتي انجام مي شود. رييس بانك اهداي سلول هاي بنيادي ايران خاطرنشان مي كند اهداكنندگان مغز استخوان كاملا داوطلبانه، اين كار را انجام مي دهند. حميديه يادآور مي شود حتي يك ريال بين دهنده و گيرنده مغز استخوان، رد و بدل نمي شود و آنان يكديگر را نمي شناسند. به هرحال طبق قوانين، تبليغات پزشكي نبايد به مردم دروغ بگويد و مسايلي كه مورد اثبات نيست را به مردم القا كند؛ همچنين براي تبليغ بايد مجوزهاي خاصي را تهيه